Повече восък

Преработване на восъчната суровина

При домашни условия и при смешната примитивна апаратура и пособия, стопяването на черните восъчни пити е напълно нерентабилно и нерезултатно. Ето защо, още след изваждането им от кошера, питите трябва да се предадат на преработвателните предприятия, имащи възможност да извлекат всичкия восък.
В своята практика аз разтопявам само светлокафявите пити, восъка от строителната рамка и далаците, от които получавам чист восък. Този восък може да се продаде и оползотвори за медицински цели.
Материала от восъчните разпечатъци също разтопявам отделно и получавам висококачествен восък.
За пълното извличане на восъка от суровината при домашни условия, трябва да се спазват някои изисквания:
1. Необходимо е суровината да се изварява в дъждовна или снежна вода (мека) с неутрална реакция. Твърдата, варовита вода е непригодна, тъй като тя е алкална и води до осапуняване на восъка и до силно влошаване на качеството му. От технологията на извличането се знае, че най-лесно восъкът се извлича в кисела среда. Когато няма данни за реакцията на водата, за препоръчване е в нея да се сипе половин чаена чаша концентрирана оцетна киселина или цяла чаша силен оцет.
2.  Изваряването на суровината трябва да става само в неръждаем или емайлиран съд. Поцинкованите или железни съдове развалят качеството на восъка.
3.  Изваряването трябва да става във възможно по-голямо количество вода при често бъркане, така че да се получи рядка каша. Варенето на силен огън трябва да продължи най-малко 30-40 минути. Повече восък се отделя, ако суровината е била полята от предния ден с вряла вода, за да се размекнат ризичките и се отделят от восъка.
4. Горещата маса, веднага след снемането от огъня да се излива в пресата и да се пресова енергично. При нужда процедурата може да се повтори.
5. По-голямо количество восък се получава, когато питите са накъсани на дребни парчета и смесени с ръжаница.
Накрая още веднъж искам да подчертая, че за получаването на повече продукция от пчелите основна роля играе пчеларят и ако добивите са ниски, трябва да търси вината преди всичко в себе си. Получаването на 2-2,5 кг восък от пчелно семейство е напълно реално и всеки пчелар трябва да се стреми към него.

Вашият коментар