Повече мед

Своевременно поставяне на магазините (корпусите) за мед и прашец

Този въпрос беше разгледан като средство против появата на роево настроение. Тук ще го разгледам като средство за постигане на по-високи добиви.
За получаването на високи добиви освен силата на семейството, обемът на кошера и пашата, голямо значение има своевременното осигуряване на достатъчно количество свободни килийки за разпределянето на донесения нектар. Това се постига чрез поставянето на нови магазини или корпуси.
Известно е, че нектарът съдържа от 20 до 60% захарност, следователно той е разреден захарен разтвор. Зрелият мед съдържа от 18 до 20% вода. Голямото водно съдържание на току-що донесения нектар е благоприятна почва за развитието на квасните гъбички и за прокисването му, което води до влошаване на качеството на получения мед. За да предотвратят това, пчелите се стремят по най-бързия начин да отстранят излишната вода. За целта нектарът се разпределя на малки капчици, които имат по-голяма повърхност на изпарение. Нектарът от една събирачка се разпределя в 4-5 и повече килийки, а всеки пчелар може да си представи при обилна паша колко нектар се внася дневно и колко килийки ще са необходими. След спадането на водното съдържание в меда под 20% пчелите го запечатват. Медът е напълно зрял и може да трае продължително време.
Спирам се на този въпрос малко по-подробно, тъй като много пъти съм бил свидетел на задоволството на пчелари, които при богата паша показват запълени и запечатани магазини до последната килийка. Такъв пчелар е щастлив, без да подозира колко мед е загубил загдето не е осигурил на пчелите си свободни килийки. Вероятно загубата е още един магазин.
Практически установено е, че когато пчелите се осигуряват своевременно със свободни килийки, добивите се увеличават с 40-50% и повече.
Много пчелари практикуват поставянето по време на главната паша на восъчни листове за изграждане, но това в никакъв случай не може да става за сметка на намаляване добивите от мед. По-добре е през главната паша да не се поставят восъчни листове за изграждане.
От практиката е установено, че за да бъде сигурен, че семействата му няма да останат без пити, пчеларят трябва да има подготвени: за Дадан-Блатовия кошер 24 плодникови и 36 магазинни пити (три магазина), а за корпусните трябва да бъдат осигурени поне 40-50 пити (4-5 корпуса). Не всяка година пчелите ще ги пълнят, но добрият пчелар трябва да ги има, за да не бъде изненадан от богата паша.

Вашият коментар