Повече мед

Поставяне на магазините (корпусите) като противороево мероприятие

След запълването на плодника при Дадан-Блатовите кошери, ако пашата е недостатъчна да заангажира пчелите, а при корпусните кошери – ако са запълнени два корпуса, на семейството може да му стане тясно и пак да започне да се готви за рояване.
Трябва да се има предвид, че при Дадан-Блатовия кошер само плодникът е за обслужване на майката. Магазините са само за складиране на мед. Там майката не бива да преминава. Неудобството на Дадан-Блатовия кошер е това, че семейството може да запълни плодника доста време преди настъпването на пашата и ако не се разшири, може да премине в роево настроение. Ако пък се постави магазинът преди да има приток на нектар, майката неминуемо ще се качи в магазина. Затова в практиката се препоръчва поставянето на магазините да става непосредствено преди настъпването на пашата.
При корпусните кошери въпросът се решава много лесно. Между първия корпус с пилото и майката се поставя втори комплектован с 5 изградени и 5 неизградени пити, а отгоре се поставя корпусът със запечатано пило. Пчелите изграждат неизградените пити, а майката, намерила 10 празни пити, осеменява с пълна сила. Семейството въобще не мисли да се роява.
При Дадан-Блатовия кошер подобно нещо не може да се направи. Но и там може да се предотврати роевото състояние, като се вземат 2-3 рамки със запечатано пило и се пренесат за подсилване на по-слабо семейство, а тук се поставят восъчни листове. Пчелите бързо изграждат питите, а майката започва да ги осеменява. Всички пчели се заангажират и роевото състояние се прекратява.

Вашият коментар