Повече восък

Получаване на повече восък

Пчелният восък е вторият по значение пряк продукт, който се получава от пчелите. Той е изключително ценна суровина. Няма клон от народното стопанство, индустрията, промишлеността, медицината и др., където пчелният восък да не намира приложение, но при сегашното модерно пчеларство около 70% от него се връща обратно на пчелите под формата на восъчни основи.
Восъкът има сложен химичен състав. Не се влияе от времето. Заровен в земята той може да остане непроменен с хиляди години. Не е разтворим във водата. При около 45°-50° става мек, лесно се моделира и е добър материал в скулптурата. В медицината се употребява за мазила, пластири, мехлеми и др. Няма хранителни свойства и не се употребява вътрешно.
Пчелите отделят восък през цялото време, докато има паша или биват подхранвани при условие, че има млади пчели. Както посочих, при нормални условия восък отделят кошерните пчели, преди всичко от 12  до 20-дневната си възраст. Восък обаче могат да отделят пчелите от всички възрасти, когато нуждите на семейството го изискват.
Восъкът се отделя от специални жлези, намиращи се на долната част на коремчето на пчелите, като най-голяма активност имат пчелите от 12 до 20-дневната си възраст.
По лабораторни данни възможностите на силно пчелно семейство да произвежда восък за един сезон се изчисляват на около 7-7,5 кг. На практика сега средно се получават по 500-600 г и само някои пчелари могат да получат 900-1000 грама. Това показва, че пчеларите оползотворяват не повече от 1/15 от физиологичните възможности на пчелите да отделят восък. По данни от практиката, при достатъчно настойчивост, амбиция и старание от страна на пчеларите, съвсем свободно могат да се получават по 2-3 кг восък от пчелно семейство, без това ни най-малко да вреди на добивите на мед и цветен прашец.
При съвременното модерно пчеларство и професионална просвета на пчеларя, при малко по-голяма амбиция и постоянство има начини, чрез които могат да се „предизвикат“ пчелите да отделят по-голямо количество восък. Ще се спра на някои от тях.

Вашият коментар