Повече мед

Получаване на повече мед

Съкровената мечта на всеки пчелар е да получи възможно по-високи добиви на пчелни продукти от пчелните си семейства. В това направление са и грижите, които полага за тях.
Повечето от половината на зимата е преминала. Времето започва да се затопля. Слънчевите лъчи все по-често започват да проникват през разкъсаните облаци. Пчеларят тръпне от нетърпение. Как са иззимували пчелните му семейства, какво е състоянието им, хранителните запаси? Зaпочва да мирише на пролет.
Някои пчелари приемат като начало на пчеларската година есента на предната година, като обясняват, че тогава се подготвяло семейството за следващата година. Искам да напомня, че за пчелите няма начало и край на годината. Процесите се застъпват един след друг. Даже и през зимата.
Така че пчеларят просто изпълнява последователността на мероприятията.
Поради дългия период на покой и бездействие от страна на пчелите и на пчеларя, някак естествено приемам като „начало“ на годината началото на активния сезон, когато семейството се пробужда за нов живот. Затова работата си привеждам хронологично, както се развиват промените в семейството.

Вашият коментар