Повече мед

Поддържане на силни пчелни семейства

На много неопитни пчелари ще се види чудно, че препоръчвам създаването на силни пчелни семейства като противороево мероприятие, тъй като у пчеларите е залегнало убеждението, че силните пчелни семейства се рояват, а не слабите. Ще се наложи пак да повторя, че основната предпоставка за роенето не е в силата на семейството, а зависи от това, доколко са заети с изхранването на пилото младите пчели. В такъв случай дори в по-слабо семейство със стара майка, която снася малко яйца, голяма част от и без тоза малкото млади пчели ще останат без работа, ще бездействат и макар и слабо, семейството ще се рои. Обратно, пчелите на силните семейства с млада продуктивна майка ще са заети напълно с работа и няма да се роят. Друга причина е, че пчелите на средните и силни семейства разполагат прашеца около пилото и по този начин ограничават майката в нейната осеменителна дейност. Естествено при силните семейства, ако не се спазят останалите противороеви мероприятия, по-лесно може да се стигне до изпадане в роево настроение и семейството да започне да се рои.

Вашият коментар