Повече мед

Поддържане на здрави семейства и спазване на ветеринарно-санитарните изисквания

Пчелите са изключително чистоплътни същества. Те не понасят замърсена среда и неприятна миризма. При наличието им семейството може да напусне кошера. Причина може да стане и замърсено дъно, загниването на мишки, жаби и други дребни животни. Вредно влияние върху пчелното семейство оказва и влажността на околната среда. Ето защо кошерите задължително трябва да бъдат разположени на 25-30 см над земята. Наличието на по-висока трева около кошерите увеличава влажността около стените на кошера и вътре в него, което се отразява неблагоприятно върху здравословното състояние на пчелите. Кошери не бива да се поставят в плътна орехова сянка.Не бива да се забравя, че много по-лесно е да се вземат предпазни мерки, отколкото пчелите да заболеят и след това да се лекуват.

Вашият коментар