Повече мед

По – нататъшно разширение на гнездото

Казах, че още при основния преглед пчеларят трябва да стесни силно гнездото съобразно силата на семейството. След 15-20 дни на пчелите започва да им става тясно и кога трябва да се тръгне по обратния път – разширяването на гнездото. Тази манипулация е от значение за семейството и трябва да се извършва с нужната сериозност. Трябва да се съблюдава принципът гнездото да може да се затопля до необходимата температура, винаги да има достатъчно хранителни запаси (мед и цветен прашец) и достатъчно свободни, правилно изградени килийки. В началото разширяването се извършва с по-светло до по-тъмнокафяви пити (като по-топли), а впоследствие и със светли пити или восъчни основи. Разширението трябва да се извършва постепенно.
След запълването на целия кошер, на пчелите е станало тясно, в природата има наличие на по-обилна паша и може да се сложи магазин.
При корпусното отглеждане разширението на гнездото се извършва много по-лесно. През ранна пролет семейството се оставя в един корпус. След попълването му и когато има 8-9 пити с пило, а междурамията са запълнени плътно с пчели, се поставя отгоре втори корпус, запълнен с кафяви пити, напръскани обилно със захарен сироп. Майката се качва скоро там и започва да осеменява.
Ако след 15-20 дни се запълни горният корпус, а до главната паша има още достатъчно време, има опасност семейството да изпадне в роево настроение, което не бива да се допуска, затова се прави смяна на местата на корпусите – горният става първи, а първият става втори. Тъй като долният е вече освободен от пило, поставен отгоре предоставя неограничен брой свободни килийки, които майката осеменява с охота, тъй като там е и по-топло. Семейството бързо набира сила.
При Дадан-Блатовото отглеждане искам да обърна внимание при поставянето на магазините. То трябва да става точно навреме, когато започне притокът на по-голямо количество нектар, тъй като ако се избърза, майката ще се качи горе и ще започне да осеменява, а там са в повечето случаи търтееви килийки. Ако се забави с поставянето му, може да се загуби голямо количество нектар поради отсъствието на място за разполагането му.

Вашият коментар