Повече мед

Племенна работа

Рояването е негативно явление в съвременното пчеларство и е една от основните бариери за получаване на високи добиви. До голяма степен то зависи от качествата на майката. Ето защо при извъждането на майките трябва да се извършва подробна племенна работа. Племенните семейства и майки трябва да отговарят на следните изисквания:
1.  Да произхождат от майки с доказани неройливи качества.
2.   Майките да снасят голям брой яйца (2000 и повече) дневно. Майката на всяко семейство трябва да съдейства за бързото нарастване на семейството.
3.   Да живеят по-дълго в сравнение с другите майки, като не намаляват темпа на яйцеснасянето.
4.  Да нямат склонност към снасяне на голям брой тър-тееви яйца.
5.  Да предават на потомството си положителни качества като висока трудоспособност, отделяне на повече восък и усилен строеж на пити, да са студоустойчиви и устойчиви на заболявания.
6.   Да произхождат от семейства с доказана миролю-бивост, пчелите да не се дразнят и да не се отделят от гнездото, а да си работят спокойно.
7.Търтеите, които са заплодили и тези, които ще заплодят бъдещите майки, да произхождат също от такива семейства.

Вашият коментар