Повече мед

Първият основен (пролетен) преглед

Това е най-важното мероприятие, което ще ръководи пчеларя до главната паша. По тази причина трябва да се направи най-щателен преглед и всичко, което се констатира, подробно да се отбележи в дневника, като за спешните мероприятия се определи срок. Неотложните (жизнено важни) мероприятия се извършват веднага или през следващия ден.
През време на този преглед пчеларят трябва да обърне внимание на следното:
1. Да прецени силата на семейството непосредствено след излизането от зимата, като се категоризират на: силни – повече от 6-7 плътни междурамия, средни – 5-6 и слаби – 4 и по-малко междурамия.
2.   Определя се количеството и качеството на хранителните запаси (мед и цветен прашец), като се съпоставят със силата и нуждите на семейството. Питите с кристализиран мед се изваждат и своевременно се заменят с течен, запечатан зрял мед.
3.  Още с откриването на кошера, докато пчелите не са се раздвижили, се преценява размерът на гнездото – съотношението между силата на семейството, броят на питите и разположението на хранителните запаси в тях. Ако времето позволява, извършва се стесняване на гнездото, като излишните пити се поставят зад преградната дъска или се отнемат. Ако времето не позволява, да се отбележи и стесняването да се извърши в най-близък срок.
Искам да обърна внимание, че това мероприятие е едно от най-важните за момента. При намаляването на обема трябва да бъдете безмилостни.
4.   Следващият интерес е преценка за наличието на майка. Не е необходимо да се разместват всички пити. Наличието и качеството й се установява по наличието на пило. Ако има пило и то е компактно т.е. няма пропуснати килийки – има годна майка.
Ако всички семейства имат пило, а някое няма, не бива да се прави прибързано заключение, че семейството е без майка. Ще се изчака една седмица и тогава вече ще се направи щателен преглед, рамка след рамка, и се търси майката. Ако пак не се открие майката, а пчелите са спокойни, повдигат коремчетата си нагоре, трепкат с крилца и издават жаловит звук, може да се приеме, че семейството е останало без майка.
5.   Преценява се качеството и годността на питите в гнездото.   Изгризаните от мишки,  плесенясалите, много черните, зацапаните с диарични изпражнения и др. трябва своевременно да се подменят сега или в следващите дни.
6.   През това време или при почистване на дъното, ако има умрели пчели повече от нормалното (около една шепа), още повече ако се появи съмнение за евентуално заболяване, трябва да се поставят поотделно по около 100 умрели пчели в стъклено бурканче ида се изпратят най-близката ветеринарно-микробиологична лаборатория за изследване. Ако се констатира заболяване, да се изпълняват наставленията на ветеринарните органи.
7.   Ако при първия преглед се установи, че някое семейство е загинало, трябва сам пчеларят да се помъчи да си изясни причината на загиването (вароатоза, гладуване, студ и др.), а ако не може да направи това, да изпрати материал за изследване.
8.   Проверката трябва да се изпълни по най-бързия начин, като се има предвид прекалената чувствителност на пилото към ниски температури (понижението с 0,10 от градуса му се отразява неблагоприятно).
9. Трябва да се обърне особено внимание за наличието на влага. Тя е най-големият враг на пилото и възрастните пчели. Ако пчеларят е имал неблагоразумието да послуша някои ръководства по пчеларство и е поставил влагопоемащи материали, трябва веднага да ги отстрани, защото през този период те ще донесат повече вреда, отколкото полза. По-важно е стесняването на гнездото съобразно силата на семейството.
10.  След като е свършил всичко това и е затворил кошера, пчеларят трябва да пристъпи към почистване на дъната и да регулира входа. Стърготините трябва да се съберат грижливо, защото по-голямата част представляват чист първокачествен восък. От друга страна те не трябва да се разпръсват, тъй като могат да носят зараза. При претопяването им от кошер могат да се получат по 20-30 г восък.
В някои ръководства се препоръчва за дезинфекция вътрешността на кошера да се обгаря с бензинова лампа. Това е трудоемко и вредно. Пчелите полират вътрешността на кошера с тънък слой фин прополис, който има по-силно дезинфекционно действие от бензиновата лампа. Изгарянето му ще принуди пчелите да извършат повторно полиране, което ще ги изтощи. Вътрешното обеззаразяване трябва да се направи само при наличието на инфекциозно заболяване.
Всичко трябва да се запише в работния дневник, тъй като може да се забрави нещо, което да увреди на семейството.

Вашият коментар