Повече мед

Отсраняване на майката

Много пчелари, особено по-неопитните, се надяват, че като отстранят майката, роят няма да излезе без нея. Други я затварят с помощта на Ханеманова решетка в глухата част (без вход). Трябва да отбележа, че не само майката оказва влияние на роевото настроение. Нещо повече, запирането на майката ограничава нейната осеменителна дейност. Това води до освобождаване на млади пчели, което е основна предпоставка за рояване. Роят едва дочаква излизането на първата майка и излиза с нея, независимо че не е заплодена. Това е едната страна. Другата е, че пчелите, почувствали се без майка, се „отчайват“ и намаляват броя на излизащите на паша. Вместо очакваните по-високи добиви, те намаляват.
Ако семейството е много силно, до пашата има още много време и ако пчеларят разполага с резервна майка, може да направи отводка със старата майка, а в кошера да остане младата, която не е склонна към рояване. Когато младата майка се заплоди и започне да осеменява и ако роевият период е преминал, двете семейства могат да бъдат обединени и за пашата да се получи силно пчелно семейство, от което могат да се очакват високи добиви. По тези съображения не препоръчвам отстраняването на майката като противороево мероприятие.

Вашият коментар