Повече восък

От изрезките, получени при разпечатването на меда

Голямо количество висококачествен восък може да се получи чрез претопяването на изрезките от восъчните запечатъци при центрофугирането на меда. За целта медът трябва да бъде запечатан (което е гаранция, че е напълно зрял).
За да получа повече восък, аз изрязвам по-дълбоко килийките (2-3 мм). С това целя две неща: първо, получавам повече восък и второ, пчелите веднага надзиждат килийките и ги опресняват. Изрезките прецеждам през специален съд с мрежа отдолу, така че цялото количество мед се стича в друг съд. Разпечатъците промивам и давам на пчелите. По този начин получавам най-много и висококачествен восък. Във връзка с разпечатването на меда ще обърна внимание на ползването на т.н. „вилица за разпечатване“, която е пълен анахронизъм. Тя само разкъсва восъчните разпечатани, без да открива килийките. По този начин в килийките остава повече от 20% мед, който практически се счита за загубен. И второ по този начин се получават минимални количества восък. Ето защо препоръчвам този инструмент да изчезне от пчеларските магазини.
Восък (50-60 г) може да се получи и от всяко пчелно семейство при събиране и оползотворяване на восъчните разпечатки (стърготини), получени при разпечатването на меда през зимата и паднали на дъното на кошера, а също и от почистването на рамките и други части на кошера. Пчеларят трябва да направи всичко възможно да не остави нито грам восък неоползотворен.

Вашият коментар