Повече мед

Оказване помощ на семейства, останали без майка

Практиката показва, че през зимния период загиват около 10-15% от старите майки. Като се прибави, че по други причини могат да загинат и млади майки, процентът на осиротелите семейства се увеличава още повече. Ако се оставят така, тези семейства са напълно загубени за пчеларя. На тези семейства трябва да се помогне като им се даде оплодена майка.

Ако пчеларят закъснее с тази манипулация, пчелите се превръщат в „търтовки“ т.е. започват да снасят яйца, но тъй като не са оплодени, се извъждат само тьртеи. Пчелите изразходват всичките хранителни запаси, износват се и накрая загиват без да са били полезни.

Този въпрос е дискутиран много. Всеки дава своето мнение и до сега не е постигнато общо становище. Дължи се на факта, че не се познават физиологичните промени, настъпили в организма на осиротелите пчели, поради отсъствието на майката.

Липсата на майката води до намаляване на „маточното вещество“. А това вещество в редовното семейство възпира развитието на яйчниците у работните пчели. Това е от една страна. Другата е, че работните пчели, когато се хранят, отделят пчелно млечице, предназначено за откритите личинки. Тъй като в момента няма открито пило, пчелите са принудени да го поглъщат. Тъй като пчелното млечице има свойството да възбужда яйчниците, те започват да отделят яйца.

Това са двата фактора – отсъствието на майка с нейното възпиращо влияние и поглъщането на произведеното млечице, които довеждат до преминаването на семейството в „търтовка“.

За да се възстанови нормалното поведение на семейството, трябва да се отстранят тези два фактора. Да му се дадат майка и открито пило, т.е. да се тръгне по обратния път.

Много пчелари, особено тези с по-малък брой пчелни семейства, упорито желаят да не губят осиротялото семейство като бройка и предприемат рисковани мероприятия за спасяването му. Най-често срещаното действие е даване на семейството пита с яйца и открито пило. Първата причина е отстранена. Пчелите не поглъщат млечицето, а го дават на личинките. Залагат и спасителни маточници. Надеждата е налице. Но само след 5-6 дни всичките личинки са запечатани и произведеното млечице отново няма къде да се пласира. Пчелите пак преминават в търтовки, прогризват маточниците и унищожават младите майки. В тези случаи може да се препоръча преди още да е запечатано всичкото пило да се постави една или две нови пити с яйца и открито пило. Това ще поддържа активното състояние на пчелите до излюпването на младата майка. Но и с това няма да се постигне нищо, тъй като дори да се излюпи майка през този период (февруари, март) още няма търтеи и тя няма да се оплоди. Пък и дори да се оплоди, вероятността за което е нищожна, докато майката се оплоди и започне да снася, общо ще изминат повече от 51 дни. През това време всички презимували пчели ще са вече загинали и въпреки целия труд и мъки няма да се получи никакъв положителен резултат.

Най-добър резултат се постига когато осиротялото семейство се присъедини към семейство с майка. Има предложени много начини за ликвидирането на обезматоченото семейство и използването на наличните пчели. Повечето от тях са без резултат.

Искам да разкажа как аз се справям със създаденото положение. Целта ми е да отстраня двата отрицателно действащи фактора. Трябва да напомня, че осиротялото семейство трябва да се присъедини към друго, с млада и плодовита майка.

При Дадан-Блатовото отглеждане може да се постъпи така:

От осиротялото семейство се отстраняват всички пити с търтеево пило и семейството се стеснява възможно до най-голяма степен (2-3 пити). Семейството с майка също се стеснява. То се намира срещу входа. На края се поставя пита с открито пило, а до нея тъмно кафява пита, напръскана със сироп и обвита с вестник. Вън от нея се разполагат питите от търтовъчното семейство заедно с намиращите се на тях пчели. Те нямат вход. Тъй като хранителният инстинкт е много голям и едните, и другите пчели се нахвърлят на сиропа и напълват медовите си стомахчета. От дългогодишната си практика зная, че пчелите с пълни стомахчета са по-кротки и миролюбиви и не влизат в бой с чужди пчели. Тъй пчелите прогризват вестника и мирно, без бой се обединяват.

Пчелите от търтовката започват да хранят пилото на семейството-домакин и не го гълтат. Това води до атрофирането на яйчниците им. Същата роля изпълнява и „майчиното вещество“ което търтовките започват да усещат.

При отглеждането на пчелите в корпусните кошери обединението се осъществява много по-лесно. Достатъчно е в долното семейство с майката да сложим пита, запълнена със захарен сироп и рамките отгоре напръскани със сироп. Поставя се вестник над рамките и се поставя горният корпус с търтовките, също с пита със сироп. На този корпус няма вход. Пчелите прогризват вестника и се обединяват, обикновено не е необходимо майката да бъде поставена под мрежа, но може и да се постави за един ден.

Тъй обединявам семейство без майка със семейство с майка в продължение на повече от 50 години и никога не съм имал неблагополучие.

Вашият коментар