Повече мед

Лечебно профилактично подхранване

Във връзка с подбудителното подхранване искам да обърна внимание и върху едно друго мероприятие, което някои неопитни пчелари практикуват, а именно „лечебното подхранване“. В желанието си да засилят колкото може по-бързо пчелните си семейства и да ги предпазят от евентуални заболявания, някои пчелари ги подхранват с лечебни средства с профилактична цел. Действието се състои в даване 2-3 пъти на лечебен(?!) сироп, най-често в намалени дози. По този начин, ако има микроорганизми, те привикват с малките дози лекарство. Лекарите го наричат адаптиране (приспособяване) и впоследствие, ако пчелите заболеят от същите микроорганизми, лекарството няма да им действа, тъй като те са свикнали с него. Напомням, че от месец януари 2003 г. антибиотиците са забранени за прилагане в пчеларството!

Искам да отбележа, че нито едно животно, включително и домашните, и човека, когато са здрави не се нуждаят от лекарства. Лекарства се дават само при появата на заболяването или при съприкосновение с болни, но забележете, НЕ с намалени, а с нормални дози. Бих посъветвал да поддържате силни и здрави семейства, а не да им давате малки дози лекарства.

Вашият коментар