Повече мед

Как пчелите превръщат нектара в мед

Нектарът съдържа голямо количество вода. Ако се постави в килийките в дебел слой, поради голямото захарно и водно съдържание веднага в него ще се размножат квасни гъбички, нектарът ще прокисне и ще стане непригоден както за пчелите, така и за човека. Затова пчелите го разпределят на микроскопични капчици в много килийки. От топлината водата се изпарява бързо и само след 24 часа половината от водата е изпарена. Нектарът се сгъстява, в него квасните гъбички не могат да виреят. Нектарът се превръща в „зелен мед“. След още 2-3 дена водното съдържание пада до 22-18%, колкото се намира в зрелия мед. Пчелите го изнасят в най-горната част на питата и напълват килийките до горе и го запечатват. Така запечатан медът може да престои повече от година /горната част запечатани пчелни килийки, в средата запечатани търтееви килийки и отдолу запечатан зрял мед/.

Вашият коментар