Повече мед

Изземване на част от пилото

Изземват се 2-3 пити, но само със запечатано пило и на тяхно място се поставят празни изградени. Още по-добре е, ако се поставят неизградени восъчни листове. Пчелите веднага ги изграждат, а майката ги осеменява. Това заангажира младите пчели и те прекратяват роевото настроение. По този начин ще се получи още една полза  ще се засили по-слабото семейство и за пашата двете ще дадат добиви. Ако семейството е много силно, а пашата е по-късна, това мероприятие може да се повтори още 1 – 2 пъти.

Вашият коментар