Повече мед

Изравняване силата на семействата

С оглед да се получат по-високи добиви от пчелно семейство, съществена роля играе изравняването (уеднаквяване) силата на пчелните семейства. По този начин се използват пълните възможности на всички майки. Това без намесата на пчеларя се постига трудно. Средните семейства трябва да се подсилят (подпомогнат) от по-силните. Тази манипулация често се подценява от пчеларите, които предпочитат да се занимават с всяко семейство само за себе си.
Установено е, че съотношението между пчелите, излитащи на паша от силно и слабо смейство, е 2:1 (180:100). От американски пчелари (Фарар) е установено, че от едно силно пчелно семейство, примерно от 60 000 пчели, се получава 1,5 пъти повече мед, отколкото от 4 семейства с по 15 000 пчели (пак 60 000 бройки). А всеки пчелар знае какви грижи се полагат за едно силно и едно слабо семейство, че силните семейства се „гледат сами“. Това говори за големите събирателни възможности на силните семейства при по-малко грижи и тези на слабите, с многократно по-големи грижи.
Подпомагайки чрез силните слабите семейства, се
постига следното:
1. Вероятността силното семейство да изпадне в роево състояние и с това да се лишим от добиви от него е премахната.
2.   Средното семейство (с млада майка), получило помощ от силното, започва бързо да нараства, тъй като са се създали възможности майката да увеличи яйцеснасянето.
3.   Когато всички семейства са с еднаква сила, работата на пчеларя се облекчава чувствително и той има възможност да се грижи за много по-голям брой пчелни семейства, което пък му носи много по-високи доходи.
Подпомагането на по-слабите семейства от силните
се осъществява по следния начин: Най-малко 3-4 седмици
преди главната паша от силно и здраво семейство се изземват 2-3 пити, заети плътно със запечатано пило, с всичките пчели, които се намират на тях и се поставят в освободено място до преградната дъска. Тези рамки се отделят от основното семейство с пита, напълнена със захарен сироп. Пчелите се обединяват. Летящите пчели могат да се върнат в стария кошер, а след ден два ще започне да излиза пилото. За много кратко време средното семейство ще се напълни с млади пчели. Това ще даде възможност на майката от средното семейство да увеличи яйцеснасянето. Ако възможностите позволяват, след 10-12 дена може да се направи още едно подсилване. Така, непосредствено преди главната паша, двете семейства ще бъдат еднакви и то силни. Така се постъпва с всички семейства.
Опасност от заслабване на силното семейство не съществува, тъй като на мястото на иззетите пити се поставят празни, изградени, които веднага се осеменяват от майката, пък и времето от 3-4 седмици до главната паша е достатъчно семейството да се засили. По този начин всички пчелни семейства ще бъдат еднакво силни и с право могат да дадат високи добиви. Някои пчелари, в желанието си да получат по-високи добиви, непосредствено преди пашата разменят местата на съседни кошери, така нареченото „налитане“, с цел да увеличат събирателните възможности на едното семейство. Това носи повече вреда, отколкото полза, но за това ше говорим на друго място.
Освен поставянето на питата със захарния сироп съм забелязал, че когато се вземат пити от няколко семейства изглежда, че миризмата се смесва и не настъпва борба между отделните пчели. Затова аз поставям в кошера по една пита от различни кошери.
Подсилването на средните семейства от силните е надеждно мероприятие за получаване на по-високи доби­ви, но пчеларите го практикуват рядко.

Вашият коментар