Повече восък

Чрез влияние на пилото

Пилото има важна роля за отделянето на восък. Количеството на отделяния восък е в пряка зависимост от откритото и запечатаното пило. Практиката потвърждава, че колкото по-голямо е количеството на откритото пило, толкова повече восък отделят пчелите. Това се дължи първо на нуждите на семейството за надграждане на килийките и запечатване на зрялото пило и изграждането на нови восъчни основи. Възможностите се обуславят от по-големия брой млади пчели и по-обилното им хранене с мед и цветен прашец. Особено големи количества восък отделят пчелите, когато семейството нараства и има нужда от нови пити. В този случай откритото пило е стимул за получаване на повече восък. Ето защо младите роеве са най-активните „строители“.
Откритото пило оказва положително въздействие и за получаването на по-големи количества цветен прашец. Колкото повече е то, толкова по-голям брой от събирачките се заделят за събирането на цветен прашец, който може да достигне до 15% от всички събирачки.
Запечатаното пило, обратно на меда, действа отрицателно на отделянето на восък. Причината е в това, че в семейството няма нужда от градеж и следователно няма нужда от отделяне на восък.
За отделянето на по-голямо количество восък играят роля следните фактори:
1.  Нуждата на семейството за повече восък.
2.  Наличието на млади пчели (12-20-дневна възраст).
3.  Наличието на непрекъснат приток на нектар и цветен прашец.
4.  Наличието на млада, плодовита майка.
Когато липсва един от тези фактори, производството на восък намалява до пълно прекратяване. Това се случва например при липсата на майка. Пчелите като че ли се „отчайват“, не носят нектар и не отделят восък. Същото се отнася и когато няма нужда от градеж. В действителност младите пчели и тогава отделят восък, но като няма къде да го пласират той пада на дъното и пчелите санитарки го изхвърлят навън. Пчеларят в никакъв случай не трябва да допуска подобно явление.
Практиката потвърждава, че най-много восък отделят пчелите, когато имат условия да изпълняват и трите основни работи, а именно: отглеждането на по-голямо количество пило, строеж на пити и събирането на нектар и цветен прашец. Ако липсва една от тези работи, отделянето на восък намалява. Това опровергава твърдението на някои пчелари, че изграждането на пити намалявало добивите.

Вашият коментар