Повече восък

Чрез създаването на празно пространство

За получаването на повече восък в практиката се прилага ползването на така нареченото „празно пространство“. При изваждането на няколко рамки пълни с мед, на тяхно място, разделяйки пилото, се поставят восъчни листове за изграждане. Това дава най-добри резултати, например през май, юни, когато восъчните основи могат да се поставят между откритото пило. Пчелите не търпят разделението на пилото и появата на празно пространство и веднага се захващат с изграждането на восъчните основи, с което възстановяват целостта на гнездото. Същото се получава и когато се разширява гнездото с празни восъчни основи.
Сред пчеларите съществува убеждението, че пчелите изграждат по-бързо восъчните основи, когато се постави само една, а ако се поставяли повече се намалявали добивите от мед и се влошавало качеството на градежа. Наблюденията в практиката показват точно обратното. Установено е, че когато се даде само една восъчна основа, за изграждането й се включват само тези пчели, които се намират около нея, а останалите въобще не чувстват, че има нова пита. Ако се постави още една на другия край, ще се включат и тези пчели, които се намират и на тази страна. Ако се постави още една основа в средата, фактически ще се включат в изграждането всички пчели, без да си пречат една на друга. Това в никакъв случай няма да се отрази на добивите на мед и цветен прашец, както и на отглеждането на пилото. Дори пчелите се активизират и увеличават добивите от тях. Пчеларят трябва да има предвид тази особеност и да я използва за получаването на повече восък. По този начин допълнително може да се събере до 400-500 г висококачествен восък от пчелно семейство. Казаното дотук се отнася за Дадан-Блатовите кошери.
Най-много восък чрез метода на „празното пространство“ се получава при практикуването на пчело-отглежането в корпусните кошери. При тях се използва двойно „празно пространство“. През време на най-усиления градеж, при добре гледани пчелни семейства се налага поставянето на трети корпус, който се слага между долния и горния корпус. Така той разделя долния корпус, където се намира откритото пило и майката, и горния, където се намира запечатаното пило. Т.е. явява се празно пространство по отношение на пилото между двата корпуса. Това е едната страна. Втората е, че третият корпус се комплектова с 5 изградени и 5 неизградени пити (поставени през една). Това е второто празно пространство и то с 5 восъчни основи. Пчелите не търпят разделянето на пилото, изпълват новия корпус и веднага започват изграждането на восъчните основи. По този начин при корпусното отглеждане могат да се изградят 15-20 восъчни основи и толкова пити да се бракуват, от които ще се получи значително количество восък. При Дадан-Блатовите кошери могат да се изградят не повече от 5-8 пити.
По лабораторен път е доказано, че за получаването на един килограм восък пчелите консумират около 3-3,5 кг мед. Но това е при лабораторни условия. В действителност при консумирането на мед и цветен прашец пчелите изхранват и пилото, ето защо делът за восъка е много по-малък.

Вашият коментар