Повече восък

Чрез ползване на строителна рамка

Като един от най-резултатните начини за получаването на висококачествен восък е ползването на „строителна рамка“. И той почива на принципа на празното пространство, само че докато при първия случай се изграждат восъчни основи, които служат на семейството, при „строителната рамка“ изградените пити се изземват и се претопяват на восък.
Строителната рамка може да се използва по две направления: от една страна само за получаване на восък и от друга, в борбата срещу заболяването вароатоза. При двата случая действията са различни.
Когато рамката се ползва за получаването на восък, пчеларят трябва да внимава и да изреже изградената пита от рамката преди майката да е снесла яйца в изградените търтееви килийки. Освободената рамка се връща обратно за изграждане. Когато строителната рамка се ползва за восък, в зависимост от силата, на семейството и богатството на пашата могат да се поставят еднов­ременно 2-3 рамки. Трябва да се внимава това да не се отрази отрицателно на другите добиви.
Когато рамката се ползва в борбата срещу вароатозата, трябва майката да се изчака да снесе яйца и след като търтеевите личинки бъдат запечатани, рамката се изземва. Търтеите се изрязват и се изхвърлят, след което рамката се връща обратно.
С ползването на строителна рамка против вароатозата по биологичен път, без ползването на химически и термични средства, могат да се унищожат до 20-30% от наличните кърлежи. Това показва, че той е сравнително добър начин в борбата. Но тъй като много пчелари, било от незнание или престараване, ползват безразборно този начин, искам да се спра малко по-подробно на него, за да не стане така, че „вместо да изпишем вежди, да извадим очи“.
При разглеждането на въпроса за загубите, които нанасят търтеите напомних, че 3000-4000 търтея до момента на запечатването си консумират 7-8 кг мед, а това са търтеите само от едно залагане. Ако това се повтори 3-4 пъти през сезона и се употребят две строителни рамки, както някои пчелари практикуват, всеки пчелар може сам да си направи сметка колко килограма мед и цветен прашец губи в стокова продукция. Както посочих, пчеларят ще ограничи кърлежите, но ще загуби не по-малко от 20-25 кг мед и 2-3 кг цветен прашец и фактически няма да получи никакви доходи.
При ползването на строителната рамка целта на пчеларя трябва да бъде с възможно най-малък брой търтеи да хване възможно най-голям брой кърлежи. С други думи, трябва да отгледа толкова търтееви личинки, че всяка търтеева личинка да бъде опаразитена най-малко с 5-6 кърлежа. Не трябва да се забравя, че след всяко залагане на строителната рамка в семейството остават все по-малко кърлежи и следователно ще са необходими по-малък брой търтееви личинки. А това означава, че пчеларят трябва добре да оцени степента на опаразитяването и в зависимост от това да ползва строителната рамка и да прекрати използването й тогава, когато опаразитяването е влязло в „нормата“.

Вашият коментар