Повече восък

Чрез бракуване на стари или негодни пити

По този начин у нас се добива почти 80% от цялото количество произведен восък.
При излюпването на всяка пчеличка в килийката остава ризичката й.
Това води до стесняване и скъсяване на килийките. След известно време такива килийки стават негодни и за отглеждане на личинки, а поставеният в тях мед добива неприятна миризма и лошо качество. Прието е в практиката, че когато в една килийка са излюпени повече от 15-16 поколения, тя става толкова тясна, че излюпените по-нататък пчелички остават дребни (джуджета), които не са годни за никаква работа и са само в тежест за пчеларя. Такива черни пити са носители на различни болести.
На практика броенето на излюпванията е трудно осъществимо, поради което аз съм намерил лесен, практичен и точен начин за определяне годността на питата, като я поставя перпендикулярно между очите си и слънчевите лъчи. Ако слънчевите лъчи прозират през питата, тя е още годна за употреба. Ако не се вижда нищо, тя е станала негодна и трябва да се бракува. По този начин не оставям стари пити в кошера, а ги превръщам на восък и ги заменям с новоизградени.
Искам да обърна внимание, че всяка пита, особено старите, съдържат яйцата на восъчния молец и оставени без контрол, биват бързо унищожени от личинките на молеца. Достатъчно убедително е да спомена, че само една двойка молци за един сезон могат да унищожат повече от 500 килограма восъчни пити. За да не се получи това неприятно, губещо явление, веднага след отстраняването им от кошера те трябва да бъдат претопени или още по-добре – предадени на приемателните организации, които ги съхраняват при температура по-ниска от 10°С.
От дългогодишната си практика искам да напомня на пчеларите, че с подръчните средства, с които разполагат пчеларите, от черните пити не може да се получи почти никакъв восък, а се превръщат в троптина и се продават на 5-6 пъти по-ниска цена.
Освен остаряване, питите могат да станат негодни и чрез счупване при транспорт, неправилно центрофугиране, изградени с много търтееви килийки, деформиране на горните 2-3 реда килийки на прясно изградени пити, запълнени веднага с нектар при висока температура. Практически те са загубени за снасяне на яйца в тях и трябва да се бракуват. Също така негодни са питите изядени от мишки, зацапани с диарични изпражнения и др.

Вашият коментар