Млад Пчелар

Как пчелите събират и преработват нектара

Пчелното семейство се състои от разновъзрастови пчели. Едните са младите, които се грижат за пилото, изхранват майката, изграждат питите, почистват килийките, приемат и преработват нектара и извършват всички останали дейности в гнездото. Другата част от пчелите, по-възрастните  – след 18-20 дни, извършват външните работи. Те намират източниците на нектар, прашец и вода, събират и ги донасят в кошера. Тази възрастова граница, обаче не винаги се спазва. Причините са няколко: в ранна пролет откритото пило в пчелното семейство е сравнително много и с изхранването му и почистването на килийките са ангажирани много пчели, които излизат и стават външни много по-късно – след 20 дни. През този период нектароотделянето в природата е все още слабо и там работят по-малък брой пчели – 10-15 % от наличните. През лятото когато семейството е в пълното си развитие (над 60 000 пчели), а отделянето на нектар е обилно, откритото пило в гнездото е сравнително по-малко, тогава вътрекошерните пчели по-рано излизат и стават събирачки на нектар и прашец. При появата на обилен нектар в природата, те могат да излязат още след 6-8-ия ден от излюпването и стават нектаросъбирачки. Тогава около 50-60% от пчелите в семейството са събирачки. Тези пчели не са преминали етапите на : чистачки, кърмачки, строители на питите и др. Това показва, че стадият на постепенното развитие не е задължителен и може да бъдат прескочени някои дейности, В зависимост от външните условия и нуждите на семейството. На излезлите по-рано пчели восъчните жлези стават ненужни и закърняват, намалява обемът на средното им черво, защото те престават да консумират прашец, а започват да се хранят с нектар и мед, поради нуждата им от повече енергия за летенето и носенето на по-голям товар.
На лице е цялостно анатомо-физиологично преустройване на пчелите.
В зависимост от външните условия и отделянето на нектар, пчелите започват да излитат сутрин много рано и работят до късно вечер. Когато нощите са топли и има отделяне на нектар, те бързат сутрин да го приберат, но когато нощите са хладни и цветовете отделят нектар едва след затопляне, те излизат по-късно. През най-горещите часове на деня, пчелите прекратяват нектаросъбирането, защото той бързо се изпарява от горещината или става много гъст и непригоден за пчелите. Някои растения отделят нектар главно през вечерните часове и излетелите пчели не могат да се завърнат по светло, тогава те пренощуват върху цветовете и сутринта при затопляне се прибират.
Сред летящите пчели една част са разузнавачки, а другата – събирачки. Разузнавачките са много активни и търсят нектар, като се ориентират по аромата, цветовете, формата и големината на растенията и по шума на другите пчели, летящи към нектароотделящата растителност. Веднъж открила нектар в дадена местност, разузнавачката поема от него и се връща в кошера и чрез съответни движения – „танци", го съобщава на останалите пчели. При движението по питата разузнавачката съобщава посоката спрямо слънцето и отдалечеността на намиращата се цъфтяща растителност, а чрез изпускане на част от нектара, който носи – предава аромата на останалите пчели. Така, че пчелите преди да са излетели от кошера, имат точна ориентация за аромата и местонахождението на нектароотделящата растителност.
При прекратяване отделянето на нектар, пчелите събирачки стоят неподвижно върху питите, а разузнавачките усилено продължават да търсят нови източници. При откриване, те напълват гушките си и бързо се завръщат в кошера и съобщават за новото находище.
Донесеният в кошера нектар все още не е мед. Той се приема от пчелите приемачки, които го поемат от събирачките и се заемат с неговото преработване. Когато събирачките носят повече нектар, те го предават на 5 до 10 приемачки, а те от своя страна го предават на други, така че общият брой на пчелите, които го приемат може да достигне 25 до 50, В зависимост от количеството донесен от пчелата-събирачка и от неговото водно съдържание. Това предаване се прави, за да не губят време събирачките, а бързо се връщат за нов товар. Останалата работа поемат вътрегнездните пчели.
В процеса на превръщането на нектара в мед пчелите го разхвърлят първоначално около пилото, където е по топло и вентилацията е по-усилена и при постепенното сгъстяване чрез засмукване и връщане обратно, те изпаряват водата до достигане на концентрацията на захарите до 70%, след което го прехвърлят нагоре над гнездото в празните килийки на питите. Там престоява до намаляване на водното съдържание в границите на 17-20%. Оставен на малки порции в килийките, пчелите вентилирайки намаляват влажността в кошера от 75-90% на 55-70%, при което се изпарява останалото количество от 10-12% вода и медът вече е готов (с концентрация на захарите над 80%). Това става защото през хоботчето на пчелата не може да преминава разтвор с по-голяма концентрация от 70%. За да достигне нектарът водно съдържание в границите на 18-20 %, а количеството на  захарозата -1-5 %, на глюкозата и фруктозата – 75 % . В процеса на обработката на нектара в мед – пчелите прибавят и фермента глюкооксидаза, която превръща част от глюкозата в глюконова киселина. При образуването й се отделя водороден прекис, който неутрализира фермента каталаза. Затова готовият мед има винаги рязко изразен възкисел вкус. Тази киселинност спомага за по-доброто му съхранение, не позволява развитието на гнилостни процеси. Този концентриран захарен разтвор, за да не поеме отново влага и да се разреди и вкисне, пчелите покриват с непропускащ влага и въздух слой от восък. Така запечатаният мед, вече представлява истинският узрял мед и е готов за центрофугиране и съхранение. Когато пчеларят не се намесва активно, чрез подхранване със захар и други подсладители – пчелите правят само първокачествен мед. Това е готовият и узрял мед и по киселият си привкус, може да бъде различаван от подправения.
Преди години се приемаше, че медът е готов за центрофугиране, след като 1/2 или 1/3 от килийките в магазините пити е запечатан. Пчеларите разместваха питите в магазините или корпусите, докато напълнят и запечатат повечето и чак тогава го центрофугираха. През последните десетилетия с въвеждането на по-интензивни технологии, кошерите започнаха да ги произвеждат с по два магазина, а някои даже и с три. Ползата от тази новост в технологията е, че при усилено нектароотделяне, пчелите прибирайки се от паша натоварени с нектар бързат да го разтоварят около пилото и веднага се връщат за нов, а от там вътрегнездните пчели – приемачките, го поемат и пренасят в празните килийки на магазините или корпусите. Донесеният нектар съдържа голям процент вода – в някои случаи до 80%, която трябва да се изпари до 18-20 %. За целта пчелите го разхвърлят на дребни порции в килийките и чрез усилено вентилиране на въздуха намаляват относителната влажност в гнездото от 75-90% на 54-66 %. За да се достигне тази влажност пчелите извършват огромна работа. В ДБ кошер за един час чрез вентилиране, обменят въздуха от 111 до 276 пъти, като изтласкват от 7200 до 18 000 л въздух. Установено е, че за зреенето и сгъстяването на нектара са необходими три пъти повече площ в сравнение с площта, която заема готовият мед. Две трети от нектара се изпаряват под форма на вода.
Когато в кошера няма достатъчно празни килийки пчелите се затрудняват и слагат нектар и в опразнените от пилото, така блокират майката. Тя няма къде да снася яйца и пилото намалява.
По време на медосбора пчеларят не е нужно да прави чести прегледи на пчелните семейства, за да установи има ли много пило и какво е състоянието в плодника. Той трябва само през няколко дни да отваря надрамъчния капак и внимателно да изважда една или две пити от различните части на магазина или корпуса и да се осведоми има ли в тях нектар. Пчелите складират хранителните си запаси в най-отдалеченото от входа място.
Щом запълнят всички килийки в питите с готов мед, пчелите го запечатват с восък. Това е готовият „узрял" мед. Не е нужно всички пити да бъдат запечатани. Щом питата с напълнените килийки се обърне с отворите надолу и при леко тръсване не изтича, значи медът е готов за центрофугиране.

Източник:
Кника: Уроци по пчеларство
Автор: доц. д-р Б. Първулов

Вашият коментар