Млад Пчелар

Изваждане и съхранение на пчелен мед

Изваждането на меда е тежък, но приятен момент от работата на пчеларя. Това е наградата за добре свършената работа.
Изтръскването и смитането на пчелите от питите става над кошера с помощта на пчеларска четка или гъше перо, така че пчелите да се върнат при семейството. Питите с пило и мед по края, не се изваждат.Те остават в кошера като резерва за периодите без паша, освен това центрофугирането на пилото поврежда ларвите.
За да може медът да се извади от питите, от килийките трябва да се отстранят восъчните капачета, с които са покрити. Това става с помощта на специални вилици, ножове и съответни уреди, за разпечатване.
Разпечатването с вилица става като се започва от долния край на питата и се върви нагоре към горната летва на рамката, защото килийките са с лек наклон 4-5° навътре към центъра, за да не изтича медът. Върхът на вилицата се пъха под капачетата и се придвижва с леко усилие нагоре, като се притиска петата към питата.
Отпечатките се събират в специален съд, обикновено правоъгълни тави или специални устройства за разпечатване, и след отцеждането на меда, восъкът се претопява. След разпечатването питите се поставят в центрофугата, като се внимава горната част на рамката да бъде отдясно, а въртенето на центрофугата да става отдясно наляво, когато се използва хордиална центрофуга. При работа с радиалните – горният край на рамката на питата, се поставя навън към стената на центрофугата. 
При въртенето под действието на центробежната сила, медът се изпръсква по стените на центрофугата и се стича на дъното. Въртящата се касета с питите се задвижва с ръка или електромотор. В зависимост от конструкцията на центрофугата зависи как ще става изпръскването на меда. Ако тя е с радиално разположение на питите, то изпръскването става безпроблемно. Ако центрофугата е хордиална (напречно поставяне на питите) е необходимо отначало да се върти бавно, за да се изпръска част от меда от едната страна, след това се обръщат и се центрофугират докато има пръски мед по стените на центрофугата. След това питите пак се обръщат в първоначално положение и се върти бързо до изцеждане на меда докрай и от тази страна.Това неколкократно обръщане се прави с цел, ако питите са много пълни с мед да не се разрушат при въртенето.
При въртенето на питите да се има предвид, че светлите новоизградени пити са много нежни и слаби и въртенето трябва да е внимателно.
От центрофугата медът изтича през специално кранче и преминавайки през цедка се събира в някакъв съд – кофа, тенджера или направо в съда за съхранение.
Пчелният мед се насипва и съхранява в съдове от подходяща за хранителни цели ламарина или пластмаса. След напълване на съдовете (тенекии или кофи) с мед, те се поставят в суха стая, отворени и се покриват с тензух. След 2-3 дни внимателно се обират пяната и изплувалите на повърхността дребни частици, преминали през цедката. През няколко дни, медът е добре да се разбърка, за по-фина кристализация. 
След 10-15 дни на повърхността изплуват всички восъчни частички и могат също да се оберат внимателно. Медът се разбърква ежедневно внимателно и се оставя още няколко дни, за да се изпари излишната вода от него. След това съдовете се затварят плътно с капаците и се оставят за трайно съхранение. В помещението не трябва да има продукти отделящи миризма, защото се поема от меда. То трябва да е чисто, сухо и хладно. Пчелният мед е концентриран захарен разтвор и поема влага, в резултат на което се овлажнява отгоре в съда и вкисва.
Така изваден пчелният мед и налят в подходящи съдове, се отбелязва с етикети, на които трябва да се напише датата на центрофугирането и видът на меда (акациев, липов, полифлорен и др).
Трябва добре да се знае, че Европейските пазари изискват добиването, съхранението и предаването на изкупвателите на качествен, свободен от лекарствени средства (антибиотици и сулфонамиди) и изкуствени подсладители мед. През месец януари 2003 г. със заповед на Министъра на МЗХ, у нас беше забранено използването на антибиотици, сулфонамиди и изкуствуени подсладители (фруктоза, глюкоза, захароза) при отглеждането на пчелите.

Източник:
Кника: Уроци по пчеларство
Автор: доц. д-р Б. Първулов

Вашият коментар