Млад Пчелар

Търтовъчно семейство – оправяне

Търтовъчно се нарича онова семейство, което си е загубило по някаква причина редовната майка и в гнездото няма пресни яйца и пило за произвеждане на нова. Това е ненормално състояние в живота на пчелите. Получава се най-често в ранна пролет, когато в семейството няма още снесени яйца, а майката по някаква причина се е загубила или поради простудяване или други, вече не може да снася редовни яйца. 
Това може да се получи и през лятото, когато майката е повредена по някакъв начин и престава да снася.
Много често при направа на отводки с маточници или неоплодени майки, при оплодителният полет майката се изгубва, бива изядена или заблудена навлиза в чуждо семейство, в гнездото вече няма яйца и младо пило и пчелите няма от какво да заложат маточници за спасителни (свищеви) майки. Тогава те захранват с пчелно млечице няколко пчели работнички, които започват да снасят неоплодени яйца и се излюпват само търтеи дори и в нормални работнически килийки. Те се появяват в семейството след продължително отсъствие на нормална майка. Тези пчели – „майки" се наричат търтовки, а семейството – търтовъчно. Такова семейство, ако не се вземат бързи мерки загива, защото се излюпват само търтеи. Пилото на търтеите понеже е по едро и капачетата са по-високи се нарича „гърбато пило". Пчелите – търтовки снасят яйцата си разпръснато из питите, като в една килийка може да се наблюдават и по 2-3 яйца. Те обикновено са залепени встрани на килийките, вместо на дъното. По своя външен вид пчелите търтовки не се различават по нищо от нормалните пчели работнички и това е най-трудната манипулация при оправянето на такива семейства.
Оправянето на търтовъчно семейство има смисъл, само когато е силно и заслужава пчеларят да се занимава с него. То става по няколко начина, като на силно семейство се придава майка в клетка без пчели, а на слабо семейство се придава майка с целият нуклеус (майката с пилото, питите и пчелите).
1.Слабите семейства, се присъединяват към други нормални, като за целта се поставя вестник между двете семейства.  За  по-голяма  сигурност  майката  на  нормалното семейство се похлупва или държи в клетка 2-3 дни, докато нейните пчели се справят с пчелите-търтовки. Пчелите от търтовъчното семейство, чуствайки феромоните на нормалната майка, престават да подхранват с маточно млечице търтовките и те престават да снасят яйца.
2.  Друг сигурен начин е разместването местата на нормално и търтовъчно семейство. По обяд, когато летящите пчели са навън от кошера, се разменят местата на редовното и търтовъчното семейство. Майката на редовното семейство се похлупва с клетка-похлупак, за да не бъде убита от връщащите се от паша и навлизащи пчели на търтовъчното семейство. След един ден, когато пчелите почувстват феромоните на майката и привикнат с нея, се премахва клетката и тя се освобождава.
3.  От търтовъчното семейстбо се премахват питите с пило и яйца и се поставят за 1-2 дни на хладно, за да умрат ларвите и след това при нужда се връщат в някое нормално семейство, за очистване и използване на търтеевия белтък. Пчелите на редовното семейство навлизат в търтовъчното и избиват търтовките. След 2-3 дни се придава нормална майка или зрял маточник.
4.  Друг метод е, когато се вземат 3-4 пити с нормално, открито пило от редовно семейство заедно с майката, тя се задели в клетка и се поставят в средата на гнездото на търтовъчното семейство, а питите с търтеевото пило и яйца се унищожават. След 3-4 дни, майката се освобождава от клетката, когато пчелите са я почувствали и приели.
5. Когато пчеларят не разполага с достатъчно семейства, за да извършва горните дейности може да приложи следния метод: вечер, когато всичките пчели са се прибрали, ги смита в празно преносно сандъче, а може и на една – две празни изградени пити, затваря ги и ги поставя в мазе на хладно за 2-3 дни. Пчелите изконсумират намиращата се в медовата им гушка храна, престават да хранят с млечице „майките"  търтовки и те престават да снасят яйца. Тогава се връщат пчелите в стария кошер, като се изваждат питите с търтеевото пило и се ликвидират или изрязват запечатаното пило и ги придават на някое семейство за почистване и изконсумиране на търтеевото млечице. На семейството се придава с клетка нормално оплодена майка или зрял маточник. При невъзможност да се придаде майка или маточник може да се постави пита с пресни яйца от друг кошер за да заложат маточници и си произведат нова майка. Тя няма да е най – добрата, но за временно спасяване на семейството  е добра.
6. Според проф. Кънчев, сигурен и достъпен начин за оправяне на търтовъчно семейство е следният: на клетката на закупената оплодена майка, се залепва с прополис или восък 5 стотинкова монета на отвора, през който трябва да излезе майката (т.е. от страната на кърмовата маса). Клетката се закрепва в горния край между две пити така, че монетата да е от долната страна. След 6-7 дни се отваря внимателно кошера и без да се пипа клетката с майката, внимателно се бута монетата да падне и освободи отвора на клетката и кошерът се затваря. През изминалите 6-7 дни пчелите на търтовъчното семейство са почувствали феромоните на майката, престават да хранят с маточно млечице търтовките, освобождават и приемат майката.

Източник:
Кника: Уроци по пчеларство
Автор: доц. д-р Б. Първулов

Вашият коментар