Млад Пчелар

Поставяне на магазини и корпуси за мед

При трайно затопляне на времето, в зависимост от цъфтящата растителност и развитието на семействата, се поставят магазините и корпусите за мед. Преди усилен принос на нектар се прави преглед на пчелните семейства и се преценява кои са готови и кои не за поставяне на магазините.
С настъпване на времето за цъфтеж на акацията, повечето силни, добре отглеждани пчелни семейства са готови за поставяне на магазините и корпусите за мед.
Признаците, по които се съди за настъпване на главната паша, са усиленият летеж на пчелите и продължителната им работа, от ранна утрин до вечер. Наблюдава се непрекъснат и силен летеж от и около кошерите. Излизащите от кошера пчели излитат още от входа с голяма скорост, а връщащите се от работа са с подути коремчета, летят безшумно, тежко кацат на прилетната дъска и бързо влизат в кошера.
Вентилиращите пчели, по дъното и на входа, рязко се увеличават. Вечер от разстояние се долавя непрекъснатото бръмчене на вентилиращите пчели.
Сигурно указание за настъпване на медосбора е побеляване на питите в горната им част, пчелите плътно покриват рамките. В ДБ кошери има по 11 пълни междини с пчели, пилото е на 7-8 пити, а в многокорпусните (ЛР) кошери – съответпно 2 пълни корпуса с пчели и най – малко 9 – 10 пити с пило. При изваждане на крайните пити, те са тежки и запълнени с нектар. Проверява се дали няма в някои семейства заложени маточници. Преглеждат се майките и се набелязват, кои да бъдат подменени. Оглежда се внимателно и пилото за заболяване.
При настъпване на главната паша, се вземат мерки за оползотворяването й и предотвратяване на роенето. Това става чрез разширяване на обема на кошерите, чрез поставянето на магазините и корпусите. Всяко закъснение води до загуба на продукция.
Всички магазинни пити, които ще бъдат използвани за медосбор се преглеждат и проветряват. Негодните се бракуват и претопяват. Питите преди поставяне в гнездото се напръскват с рядък захарен сироп или чиста вода. Това улеснява пчелите при почистването на килийките и по-бързо ги запълват с нектар. При недостатъчно магазинни пити, може да се поставят по 5-6 рамки с монтирани восъчни основи, като се подреждат през една с изградени (една изградена, една за градеж и т.н.).
При поставянето на магазините и корпусите се внимава да не се премачкват много пчели, които са по ръба на кошера, като се смитат с пчеларската четка или подпушват с пушалката. Внимава се добре да прилегнат магазините към плодниците, да няма пролуки, които да създадат условия за влизане на чужди пчели и предизвикване на кражби. С цел майкката да не се Качи в магазина или плодника и да ги осемени, се поставя Ханеманова решетка между плодника и магазина, или питите в магазина се слагат с една по-малко. Така се увеличава междурамъчното пространство и майките не се качват. На надрамъчния капак затоплящите материали трябва да не се премахват, защото през лятото предпазват от прегряване на гнездата под ламаринения капак. Най-добре е, ако се използват стиропорни плоскости за изолация.
Така подготвени кошерите се оставят на спокойствие няколко дни. Само от време на време се следи за запълването на магазинните пити с нектар. Когато при изваждане на крайните пити се наблюдава лъщящ нектар в килийките, а поставените рамки с восъчни основи са почти изградени и също има нектар в тях, тогава се поставя втори магазин или корпус, с празни пити и восъчни основи, между плодника и първия магазин, т.е. празният да е отдолу – над плодника .
При наличие на достатъчно магазини и корпуси поставянето по този ред може да става до 3-4 броя. Следи се когато в най – горния магазин питите са изпълнени и по-голямата част запечатани – се изваждат. С четката внимателно се отстраняват пчелите от тях, над отворения кошер и се поставят в преносното сандъче за центрофугиране. Многокорпусните кошери имат по 3-4 корпуса, но ДБ обикновено са с по един магазин, затова всеки трябва да се снабди най-малко с още един. Целта е винаги да има място за разхвърляне на нектара в празни незапълнени килийки, в противен случай не се оползотворява достатъчно богатата паша.
Когато пчеларят, иска да добие различни видове мед: акациев, липов, полифлорен и др, следи и след прецъфтяване на съответната култура, центрофугира наличният мед и връща празните пити в магазините за следващата паша.

Източник:
Кника: Уроци по пчеларство
Автор: доц. д-р Б. Първулов

Вашият коментар