Млад Пчелар

Придаване на майки

Придаването на майки изисква известни умения и опитност. По принцип пчелите са зле настроени към чуждите майки. Те най-безболезнено приемат майка през пролетта и първата половина на юни, т.е. през периода на интензивното развитие на семействата.
Много важно условие за успешното приемане на майката е в семейството да няма маточници или майки търтовки. Пчелите по-добре приемат оплодена от неоплодена майка. Добре се приема оплодена майка в първото денонощие след отнемане на старата, но не по-рано от 3-5 часа след осиротяването. За успешното придаване на майки от голямо значение е времето да е слънчево и топло, да има добро нектароотделяне и летеж на пчелите.
Известни са два основни начина за придаване на майки: пряк и непряк.
Прякото придаване се състои в това, че оплодената майка се пуска направо върху питите с пчели или през прелката. В този случай се премахва от семейството старата майка и на нейно място се поставя новата майка. Някои пчелари намазват новата майка с мед или напръскват пчелите и майката със захарен сироп, в който има отвара от маточина, липа, мента, лавандула или друга ароматизираща билка, за уеднаквяване на миризмата.
Непрякото придаване става по няколко метода: 
1.  Придаване с клетка на Титов;
2.  Когато новата оплодена майка е в транспортна клетка с нея;
3.  Похлупване на майката върху пита със специални мрежести капачки ( клетки);
4.Придаване на майката заедно с пита с пило, мед, прашец и празни килийки, в специалните рамкови изолатори (клетки побиращи цяла пита);
5. Чрез отводка прилага се при елитни майки, или когато се иска непременно да бъде приета новата оплодена майка.
Когато майката е в транспортна клетка, тя се закрепва между две пити с люпещо се пило или в края на магазина. Пчелите, изконсумират кърмовата маса от клетката и освобождават майката. Да се има предвид, че пчелите са негативно настроени към чуждите пчели, придружаващи майката и ако може пчеларят би следвало да ги премахне, защото ги приемат за крадци и заради тях може да убият и майката.
При използване клетка на Титов – от семейството се отделя майката и се поставя в клетката, която се закрепба между две пити в средата на гнездото, където има открито пило. След 24 часа старата майка се изважда и на нейното място в клетката се поставя новата, млада майка. Клетката се връща на старото място между рамките. Преди размяната на майките в хранителното отделение на клетката се слага кристализирал мед или медено-захарно тесто. Майката се освобождава не по-рано от 48 часа, до тогава долното отворче трябва да е бъде покрито с плочка восък. Пчелите го прогризват и освобождават майката.
Когато се използват клетки-капачки, се избира участък от пита с мед и люпещо се пило. Майката се захлупва с клетката, като се забива в питата, така че под клетката да има люпещо се пило, мед и празни килийки. Тези капачки представляват мрежесто похлупаче, направено от гъста мрежа и опасано отстрани с ламарина със зъбчета за закрепване в питата. Те биват кръгли или правоъгълни. капачката-клетка се премахва след 2-3 дни и се проверява дали пчелите приемат охотно майката.
Когато се използва клетка- рамков изолатор, майката заедно с питата и пчелите се поставя между две пити със запечатано и люпещо се пило. След няколко дни, когато пчелите свикнат с миризмата на майката, клетката се отстранява. Този метод е много успешен, но изисква притежаването на специална клетка (рамков изолатор).
Придаване на майка чрез отводка. От семейство, на което ше се подменя майката се избират 2-3 пити със запечатано и люпещо се пило, заедно с пчелите и 2 пити с мед и прашец и се поставят в нов или дезинфекциран стар кошер, като се ограничават с преградна дъска. След 3-4 часа, когато старите пчели са се върнали в стария кошер, на отводката се придава майката, като на питата с люпещо се пило се пуска и захлупва с клетка – похлупак. След 1-2 дни клетката -похлупак се премахва, като преди това семейството се преглежда и ако има заложени маточници се унищожават. След няколко дни, когато майката започне да осеменява и се движи свободно по питите, се обединява с майчиното семейство. То става по следния начин : на майчиното семейство се отнема старата майка и се поставя надупчен вестник между него и отводката с новата майка.
При всичките случаи на придаване на майки, семействата се подхранват с рядък захарен сироп.
Как се придава неоплодена майка?
След премахването на старата майка, подлежаща на смяна, пчелите залагат свищеви маточници и почти винаги убиват придаваните им млади и неоплодени майки. Няколко дни след залагането на маточниците, когато в семейството вече няма яйца и млади ларви, пчелите благосклонно приемат неоплодената майка. Ако изградените в семейството маточници са запечатани, те следва да се унищожат.
Придаването на неоплодени майки е оправдано при наличието на роеви майки, с които да се заменят стари и негодни. Въпросите за придаването на майки са много оспорвани в пчеларството. Всеки пчелар си има свой метод и съображения.
По какво се познава дали една майка ще бъде приет от пчелите?
Когато пчелите са дружелюбно настроени към новата майка, те започват да я ухажват, пъхат хоботчетата си през мрежата, стараейки се да осигурят контакт с нея и да й подадат храна. В такъв случай майката ще бъде приета безпроблемно.
Когато пчелите са неспокойни, пълзят нервно по клетката и всяка от тях, когато се спре прави опит да напъха коремчето си с извадено жило през мрежата, е указание, че не са склонни да я приемат.Това значи, че е допусната някаква грешка, или старата майка не е премахната или има изградени маточници, които пчеларят не е забелязал. 
Агресивността, често се дължи и на присъствието на чуждите пчели в клетката, придружаващи майката.
Технологиите при придаване на майки биват много и разнообразни, но основно трябва да се имат предвид следните принципи:
–  в семейството да няма майка и заложени маточници;
–  семейството да не е било дълго време без майка и да има подготвени майки търтовки;
– семейството да е престояло най-малко 5-6 часа без майка, за да е изчезнала миризмата (феромоните от старата майка) и пчелите да са почувствали отсъствието й;
–  преди поставяне на майката внимателно да се уеднакви миризмата, чрез натриване на рамките и дъното с листа от маточина или кромид;
–  да не се използват парфюми или дезодоранти, защото дразнят пчелите и убиват новата майка.
Придаването на майки е сложна и отговорна манипулация, но когато пчеларят е добре запознат с биологията на пчелното семейство, лесно и безпроблемно се справя. 
Поради това, има десетки варианти за придаване. Важното е да се спазват основните принципи и винаги при придаване да се подхранват семействата с рядък сироп за да се осигури работа на пчелите.

Източник:
Кника: Уроци по пчеларство
Автор: доц. д-р Б. Първулов

Вашият коментар