Млад Пчелар

Оплождане на майките

Пръв, слепият швейцарски пчелар Франсоа Хубер, благодарение на своя слуга Франсоа Бурнан, установява, че пчелата майка се опложда вън от кошера, във въздуха, Тя излита за около 25-30 мин и се завръща с шлейф (откъснатият полов орган на търтея). Тогава се е смятало, че само един търтей опложда майката. Едва В средата на 20 век се доказва, че тя бива оплождана неколкократно, от 8 -10 търтея (Тряско, 1951 г и Рутнер 1954 г) и че 2-3 дни след оплождането започва да снася първите яйца.
Търтеите стават годни и могат да оплождат 12 дни след излюпването. Излюпените от пчели търтовки, както и опаразитените през ларвния период от кърлежа на вароатозата, са по-дребни и негодни за оплождане.
Майката, ако по някаква причина, лошо време, отсъствие на търтей и други, не бъде оплодена в продължение на един месец, остава безплодна и негодна за по-нататъшно оплождане. Такива майки снасят неоплодени яйца. от които се излюпват само търтеи.
На новоизлюпената майка са нужни 4-8 дни, за да укрепне и извърши първите си ориентировъчни полети. След това тя е годна за оплождане. Пчелите я подготвят, като я хранят по-слабо с цел да олекне и да може да лети. Когато настъпи подходящ момент, те я избутват навън, защото оплождането става само извън кошера във въздуха. Това биологично изискване е да се избегне близкородствено кръстосване, което е много важно за оцеляването на рода. При излитането майката е доста уязвима и често става жертва на пчелояди или други насекомоядни птици. В тихо, слънчево време между 12 и 16 часа при температура 25-27° С майката излита от кошера и със спираловидно летене набира височина 15 до 35 м (най-често между 15 и 25 м), с което избягва търтеите от собственото си семейство, и с хоризонтален полет, с скорост около 30 км в час, се отправя към така наречените търтееви сборища (ТС), които може да са на далечни разстояния – от З до 10 Км. Описани са случаи до 20 км от пчелина. Търтеите, летейки, отделят феромони, които привличат майките към ТС, които се намират в определени райони в открито пространство, защитени от ветрове, далече от високи дървета и хълмове. Почти не се срещат в равнинни и еднообразни места. Размерът на ТС е от 30 до 200 м в диаметър и зависи от терена, на височина от 10 до 40 м, и е с форма на елипса или кръг. На тези сборища се събират търтеи от много и различни пчелини, като техният брой е различен от 10 000 до 25 000 бр. от над 200 семейства . В ТС се разнася силно бръмчене, наподобяващо на рой. Тези сборища са почти винаги в едни и същи места, причина за което са електрическите заряди, които привличат не само търтеите, но и майките.
Майката, излитайки от кошера и попадайки в ТС, бива преследвана от множество търтеи, които я виждат и усещат отделяната от нея миризма. Стотици търтеи се устремяват след нея под форма на комета. Най-силният настига майката и я опложда, след което половият му орган (шлейф) се откъсва и той пада на земята мъртъв. След това майката се застига от друг търтеи, който също я опложда така, че при един полет тя бива оплождана от няколко търтея, докато се изпълни семеприемното й мехурче със сперма. След всеки търтей в майката остава неговия оплодителен орган, защото е нужно известно време докато спермата бъде придвижена до семеприемното мехурче. 
Шлейфът, бива отстраняван от следващия търтей със специална четчица, намираща се в близост до половия му орган, а на последният оплодил я търтей, остава в майката и пчелите в кошера го премахват. Той често бива забелязван и от пчеларя.
Брачният полет продължава около 25-30 мин. и през това време тя бива оплождана от 8 до 10 (има сведения до 17) търтея, Като всяко съешаване трае от 1 до 3 сек. След това майката се завръща в кошера и пчелите й помагат да се освободи от половия орган (шлейфа) на последния съешил я търтей. Ако по някаква причина при брачния полет семенното й мехурче не се е изпълнило с нужното количество сперма, около 8-10 милиона сперматозоида, тя може да излети на втори оплодителен полет  докато се напълни. Три – четири денонощия след оплождането, майката започва да снася оплодени яйца. Първите яйца тя може да снесе и неоплодени, а след това започва да снася оплодените.
Ако по време на оплодителен полет майката привърши храната или времето внезапно се влоши, появи се силен вятър или дъжд, тя се връща обратно в кошера и когато семеприемното й мехурче не е напълнено достатъчно, тя излита отново в подходящо време на допълнителен оплодителен полет, докато се изпълни.
Семеприемното мехурче трябва да бъде запълнено с достатъчен брой сперматозоиди, защото през живота си майката снася няколко милиона яйца. През усиления яйценосен период тя снася дневно от 1500 до 2000 яйца, а за един сезон 150 000-200 000 бр. Благодарение на доброто хранене от пчелите с маточно млечице, майката снася ежедневно яйца с тегло по-голямо от собственото й тегло.
В   процеса  на  оплождане,  майката  бива  съвокуплявана от търтеи с различен генетичен потенциал, понякога и от различни породи. Затова много често в едно семейство, наред с тъмни пчели се появяват и такива с жълти коремчета. Както е известно чрез търтеите се предават голяма част от наследствените белези.

Източник:
Кника: Уроци по пчеларство
Автор: доц. д-р Б. Първулов

Вашият коментар