Млад Пчелар

Произвеждане на майки

Пчелите произвеждат майки без намесата на пчеларя в три случая: при роене, при тиха смяна (когато старата е  негодна) и при внезапна загуба на майката. Пчеларят може по изкуствен начин да създаде тези три ситуации.
Майките, получени при роене са едни от най-добрите. Недостатък им е, че произлизат от случайни, неподбрани семейства и запазват ройливостта си. Получените при самосмяна (тиха смяна) майки също са много добри, но и те не произхождат само от най-добрите семейства. Независимо от това тези начини могат да се използват от по-младите любители пчелари.
Добитите по изкуствен начин чрез направа на маточници или използване на Йентеров апарат са също добри. Те изискват известна пчеларска квалификация и се практикуват от по-опитни пчелари и майкопроизводни стопанства.
Роевите маточници, отгледани в добри високопродуктивни семейства, се използват по следния начин. Набавят се достатъчно на брой оплодни сандъчета или се пригаждат няколко кошера, като плътно се преграждат с фазер на 3 или 4 отделения. 
Преградите трябва да бъдат много добре уплътнени, защото при най-малки пролуки пчелите прогризват и правят отвори помежду си и се съединяват. Правят се отделни входове – отпред, отстрани, може и отзад на кошера, с цел да са достатъчно раздалечени един от друг. Желателно е предната страна на кошерите пред прелката да бъдат боядисани с различен цвят за по-добро ориентиране на пчелите.
Пчеларят следи кога ще излезе първия рой и отстранява старата майка, заедно с питата на която се намира и пчелите. С нея и пчели от друг силен кошер прави отводка. След деветия ден ще излезе и вторият рой с неоплодена майка. С него и с останалите пчели и пило в семейството прави 3-4 отводки, като ги разпределя поравно и следи във всяка да има маточник, най-малко по 2 пити с мед и прашец, взети при нужда и от други семейства.
Най-хубавите (едри и правилно изградени) маточници се изрязват внимателно и се прикрепват между рамките с пило и мед в подготвените сандъчета. Понеже на една пита има заложени по няколко маточника, те се използват по възможност всичките, като се оставят на нея само един или два.
Изрязването на маточници става много внимателно, на 0.5 – 1 см встрани от тях, с островръх нож, потопен в гореща вода, за да разтопява восъкът при изрязването, като се внимава маточникът да не се намира върху тел. Отрязаните маточници не се обръщат и с тях се работи много внимателно, за да не се повредят майките. Ако се налага да бъдат пренесени на по-далечно разстояние или да престоят известно – време, те трябва да се поставят в чашка с памук или лигнин и да се държат на сянка, докато бъдат поставени в гнездото между две пити с люпещо се пило и млади пчели. 
След като се оплодят и започнат да снасят яйца, майките са готови за заселване в други семейства.
Може да се предизвика изкуствено роене, като на подбрано семейство се стесни гнездото и се подхранва усилено със захарен сироп.
Когато пчеларят се нуждае от няколко майКи, може да пристъпи към самосмяна. На добро семейство с хубава  двегодишна, майка се отрязва едно задно краче и крило. Ако няма достатъчно беритба семейството се подхранва. След около 10 дни се проверява и ако се установят 2-3 готови, запечатани маточника внимателно се изрязват и се поставят в оплодни сандъчета, приготвени по указания по-горе начин. След оплождане майките могат да се използват по предназначение. В стария кошер с осакатената майка пчелите залагат нови маточници, тогава се оставя един за подмяна на майката, а другите може да се използват по същия начин. Често старата и новата майка работят заедно известно време, което е едно предимство (получава се двумайчино семейство). Методът е лесно приложим за начинаещи пчелари.
При нужда от повече майки може да се приложи следния метод. На силно семейство с добри производствени качества майката се заделя в лявата страна върху пита, пълна с мед и се прегражда с Ханеманова решетка. След 3-4 дни.до питата с майката се поставя сравнително нова светла празна пита, напръскана със захарен сироп. Майката, която 3-4 дни не е снасяла яйца, я осеменява с хубави едри, яйца. Научно е установено, че колкото повече яйца снася майката, толкова те са по-малки. Майки, получени от едри яйца дават повече пчели и техните семейства принасят с 10-15 кг мед повече, отколкото семейства с майки-сестри получени при същите условия, но от по-дребни яйца. Затова при изкуственото отглеждане на майки, наред с другите условия, трябва да се има предвид и това, майките да се ограничават за по-няколко дни от снасяне на яйца. След 3 дни питата се изважда и внимателно се изрязват с остър затоплен нож няколко хоризонтални ивици (около 2-3 см), така че да остане един ред килийки незасегнати, т.е. изрязването става през съседните два реда с килийки. Внимава се да има яйца в килийките отгоре, оставащи към питата. На тях се разреждат яйцата, като две се унищожават (с клечка за зъби) и едно се оставя непокътнато. С остро ножче се намалява наполовина височината на килийките и с шаблон много внимателно се разширяват килийките, в които има яйца. Това се прави, за да са по-едри маточниците. Питата се връща в средата на гнездото.
Изрязаните ивици от горната пита с яйца се прикрепят към летвички с отвора на килийките надолу, като яйцата се разреждат също през две килийки, и се заковават хоризонтално на празна рамка на 2-3 реда (метод на Алеи). От същата пита може да се изрежат единични запазени килийки с яйца и да се прикрепят към малки квадратни дъсчици, които се залепват с восък на летвичка, също с отворите надолу по подобие на горните (метод на Цандер). Така при-крепените ивици или килийки с яйца върху пригодената рамка се поставят в средата до питата, от която са изрязани. В едно семейство отглеждач трябва да има до 25 подготвени маточника. Майката и питите с открито пило се отстраняват и се поставят в празен кошер, като с тях се прави отводка. От опити е установено, че ако майката, вместо да се маха от семейството, се задели в единия край или се затвори в клетка, за да не снася, пчелите, чувствайки я, отглеждат по-хубави майки. В такъв случай питите с открито пило се поставят в други по-слаби семейства и ги подсилват. Семейството се подхранва редовно през 1-2 дни с меден сироп. На подготвените килийки с яйца пчелите залагат и отглеждат хубави маточници. След 10-12 дни маточниците се изрязват внимателно и се поставят в оплодни сандъчета или в подготвени за смяна на майките семейства. Този метод е предложен от Тодор Итов, известен пчелар и организатор от гр. София и в негова чест го наричат „метод на бай Тодор", починал 2005 г.
Напоследък опитни пчелари произвеждат майки в изкуствено направени от восък маточници, закрепени на малки трупчета, и в тях след поставяне на маточно млечице от готови маточници, пренасят еднодневни ларви от избрани семейства. Трупчетата с маточниците се закрепват с восък на летвички, които се слагат в празна рамка в 2-3 реда и се поставят в семейство отглеждач (силно, без майка и открито пило) . След 10-13 дни трупчетата с маточниците се пренасят поединично в оплодни сандъчета или подготвени за смяна на майките семейства.
За да не се пренасят еднодневните ларви, поради опасност да бъдат повредени, се използва т. нар. Йентеров апарат, на който дъното е подвижно и пренасяните ларви не се пипат, а направо се поставят в маточниците.
Трябва да се знае, че колкото по-силно и с по-добри производствени качества е семейството отглеждач, толкова по-добри ще са и получените майки. Въпреки това не всички изкуствено произведени майки са 100% първо качество. От тях 30-40% са I качество, 30-40%- II и 20-30% брак. За да се определи качеството им, трябва след оплождане да се проследи външният им вид (особено големината на коремчето), подвижността, яйценосната дейност, плътността на пилото и други белези.
Някои пчелари практикуват направата на отводки, като заделят 2-3 пити с пило и пчели и ги оставят сами да си произвеждат майки. Този метод не е желателно да се използва. Майките, отглеждани в отводки са малки и некачествени.
По добре е да се отнеме майката с една пита и да се направи с нея отводка, а нормалното-силно семейство да заложи и отгледа свищеви маточници. Ако е запазена биологичната цялост на семейството, т.е. има яйца, различно по възраст пило, запазено съотношение на различни възрастови групи вътрегнездни и летящи пчели, при топло време и добра паша, се получават много добри майки. Пчелите избират най-добрата и я запазват. Според редица известни руски учени (Сухов, Гунякин, Кожевников, Кашковски и др.) свищевите майки, получени от силни семейства, при запазена биологична цялост на семейството и подходяща температура и нектароотделяне, са много добри.
Най-подходящо време за произвеждане на майки са май и юни, когато семействата са силни и има достатъчно прашец и нектар. Април – поради честите захлаждания и дъждове, не е много подходящ месец.
Въпросите за производство и придаване на майки, направа на отводки, както и системите кошери са най-коментираните и оспорвани в пчеларската практика. колкото повече се развива пчеларската наука, толкова повече се усъвършенстват и те. Всеки пчелар си е усвоил и прилага свой метод, който го удовлетворява. Напоследък придобива все по-голяма известност методът за доотглеждане на запечатаните маточници в специални термостати със строго контролиране на микроклимата в тях, което е полезно.

Източник:
Кника: Уроци по пчеларство
Автор: доц. д-р Б. Първулов

Вашият коментар