Млад Пчелар

Преценка на майката и време за подмяна

От майката зависи цялостната дейност на пчелното семейство. От нейната порода, произход, екстериор и възраст зависи силата, продуктивността и миролюбивостта на семействата. Майката може да живее 7-8 години, но е най-продуктивна първите две.
По-опитните пчелари са усвоили различни методи за подмяна на майките. Те избират най-добрите от тяхна гледна точка пчелни семейства и с произведените от тях майки подменят майките в останалите.
На практика повечето пчелари подменят майките на две години.
По какво трябва да се преценява една майка дали е подходяща и следва ли да бъде подменена? Критериите са няколко.
Най-често майката се преценява косвено: по силата и продуктивността на пчелното семейство, количеството и качеството на пилото и възрастта й. Една добра майка снася ежедневно между 1500-2000 яйца и създава работа на около 25 хил. пчели кърмачки. Пилото й трябва да бъде плътно, без пропуски на килийки, достатъчно по площ осигуряващо силата и продуктивността на семейството.
Майката трябва да се преценява и по нейните външни белези: големина, цвят, цялост на крилата и краката, подвижност. Младите майки са с добре окосмени тела, запазени крила и крака, големи коремчета и бързоподвижни по питата.
В зависимост от целите, които си е поставил пчеларят, майката бива оценявана и по породна принадлежност, ройливост, устойчивост на семейството на зимуване, устойчивост на заболяване, миролюбивост на пчелите и други.
Най-подходящо време за подмяна на майките е през пролетта, след средата на април, май и юни, когато времето се затопли и стабилизира. Прави се преценка на наличните майки по тяхната възраст и продуктивност на семействата през предходната година и развитието им в момента. Април е месецът с най-много прашец в природата, отделянето на нектар също е добро, семействата се развиват във възходяща степен. Всеки пчелар преценява кога да си подмени майките.
Много пчелари, правейки ротация на корпусите при работа с ЛР кошери, през лятото поставят плътна преграда между плодника и горния корпус, в който също има пити с пило, а пчелите сами си изграждат маточници или пък пчеларите им придават изкуствено произведени. По този начин създават двусемейни кошери, които винаги дават много повече продукция. Някои предпочитат да зазимят двусемейни кошери, които през пролетта се развиват много по-бързо. Други пък след края на медосборния период премахват корпусите за мед и оставят пчелите от двете семейства да си изберат по-добрата майка и убиват другата. По такъв начин зазимяват силни пчелни семейства. Те иззимуват по-добре и напролет бързо се развиват и стават годни за медосбор.

Източник:
Кника: Уроци по пчеларство
Автор: доц. д-р Б. Първулов

Вашият коментар