Млад Пчелар

Практически съвети за направата на отводки

След преминаване на главната паша, около средата на лятото, отделянето на нектар намалява и много пчелари правят отводки. Те не разчитат повече на медосбор и решават да увеличат бройките на семействата си. С цел да не отслабват силните семейства, те вземат по 1-2 пити с пчели и пило от няколко семейства и правят сборни отводки. Вариантите за направата им са различни.
Много пчелари предпочитат да закупят майки от магазините, но при придаването им пчелите не винаги ги приемат. Методите за придаване са много, но те са все пак въпрос на опитност. Пчеларите с по-малък опит изпитват неоснователен страх при придаването на майките и много често не се сещат за най-елементарните неща. Първото и наи-важно условие е в новата отводка да няма майка и да няма заложен маточник. Трябва много внимателно да се огледат всичките пити с пило.
При събиране в един кошер на пити с пило и пчели от няколко семейства, трябва винаги миризмата да се уеднакви с лек недразнещ, природен аромат, като рамките се натриват с маточина, кромид лук, напръскват се с разредена ракия и др. Не бива да се използват случайни дезодоранти или парфюми. Пчелите не понасят изкуствените аромати, стават агресивни и жилят, дори може да убият майката. 
1.Направа на отводка е добре да става привечер, когато всички пчели са се прибрали в кошера. Пчелите от питите с пило се стръскват в новия кошер, а питите се поставят в преносно сандъче. клетката с майката се закрепва на дъсчица, която се поставя изправена отзад в кошера с пчелите. Те се събират на грозд върху клетката с новата майка. Когато пчелите се успокоят и преустановят движението си (това съвпада с настъпването на сумрака ), питите с пилото се изваждат от преносното сандъче и се връщат обратно в кошера. Когато пчелите започнат да се придвижват по питите, майката се освобождава от клетката и пуска върху рамките. Кошерът се затваря и семейството се подхранва със сироп.
 2. Пити с пчели и пило се подреждат в нов кошер и се напръскват с разредена ракия или натриват с маточина. Пчелите са възбудени, майката се пуска и пчелите да се подхранят.
След 1-2 дни семействата се преглеждат за нормална работа на майката и има ли снесени яйца.
Пчелари, които работят с ЛР кошери или ДБ с големи корпуси, поставят плътна преграда върху първия корпус, като изнасят пити с прясно пило и яйца във втория. На втория корпус обезателно трябва да има отвор за излизане на пчелите. Разделени с плътна преграда, пчелите от втория корпус залагат маточници и си отглеждат майка. След това ги разделят.

Източник:
Кника: Уроци по пчеларство
Автор: доц. д-р Б. Първулов

Вашият коментар