Млад Пчелар

Изкуствено размножаване на пчелни семейства

 Изкуственото размножаване на пчелните семейства става по различни – контролирани от пчеларя начини. Всеки по-опитен пчелар си има свой начин. Някои от по-често практикуваните методи са следните:
1.  Предизвикване на роене. Силно с добри производствени и зимоустойчиви качества семейство се поставя на тясно, Като се прегражда с преградна дъска и се подхранва със захарен сироп. След десетина дни се проверява за наличие на маточници. Когато се установят запечатани маточници на различни пити, те се пренасят в празни нови или дезинфекцирани кошери, толкова, колкото нови семейства има възможност да направи пчеларя и колко пити с маточници има в семейството, в празните кошери се разпределят питите с маточници, пило, мед и прашец и се ограничават гнездата с преградна дъска. По-слабите може да се подсилят със запечатано и люпещо се пило от по-силни и здрави семейства.
2.  Друг метод за по-бавно размножаване е разделяне на семействата на две равни половини ( близнаци). Еднакъв по форма и цвят кошер се поставя до кошера, който ще се разделя. Основният се премества на 50 сантиметра вляво от мястото където е бил, а другият се поставя непосредствено до него така, че двата кошера заемат мястото на основния. Сутрин, към 10 часа, когато повечето пчели са излезли на паша, основното семейство се разделя на две равни половини. Вземат се пити с пило, мед и прашец и се поставят в празният кошер. Долитащите от паша пчели също се разделят и влизат в двата – старият и новият – кошери. На другия ден се прави преглед и на семейството, което е без майка, му се придава оплодена майка или зрял маточник. След това двата кошера постепенно се раздалечават един от друг встрани (до 50 см дневно).
3. На добро, продуктивно и здраво пчелно семейство се осакатява майката, като й се отрязва заден крак и част от крило. Семейството се подхранва със захарен сироп и се преглежда след 10 дни. Ако се установят маточници (обикновено по 2-3 броя в средата или в края на питите), след запечатването и узряването им се пренасят в друг кошер (по подобие на втория метод -близнаците). В единия се поставя питата с маточници, а в стария остава майката и ако има евентуално маточници на друга пита. Питите с пило, мед и прашец се разпределят поравно в двата кошера. Ако с майката не остане маточник, то само след няколко дни пчелите ще заложат нови. Получените по този начин майки (т.н. самосмяна) са едни от най-добрите. Този метод може да се използва много успешно от младите пчелари в началото на тяхното пчеларстване.
4. При наличие на майки или готови маточници могат да се правят сборни отводки. От няколко силни семейства се иземат по 1-2 пити с люпещо се пило и пчели и след уеднаквяване на миризмата им се поставят в нови или дезинфекцирани кошери. Ограничават се с преградна дъска и се подхранват с рядък захарен сироп. Прелките се стесняват, за да се избегнат кражби. Старите пчели ще се върнат при собствените семейства, затова ако има възможност такива сборни отводки може да бъдат изнесени на ново отдалечено на повече от 3 км място. Старите пчели не познават района и остават в кошера с отводката. След две седмици сборните отводки може да се върнат в постоянния пчелин. Най-добри сборни отводки се правят от 4-5 пити, Като на 3 има пило, а другите да са покрити с пчели и добра майка. Такава сборна отводка след 35-40 дни може да се развие напълно и да донесе стоков мед.
Опитните пчелари, усвоили различни интензивни технологии на пчеларстване, много умело използват метода за направа на сборни отводки при опасност от роене или след главните паши. Много често след това отводките ги използват като помощни семейства и с тях подсилват семействата предназначени за добиване на стоков мед.
Описаните методи за размножаване на пчелните семейства са за начинаещи пчелари. По-опитните пчелари, усвоили производството на майки, прилагат други по-ефективни методи.

Източник:
Кника: Уроци по пчеларство
Автор: доц. д-р Б. Първулов

Вашият коментар