Млад Пчелар

Строителни рамки

Строителна рамка
Строителната рамка се използва освен за отглеждане на пило и складиране на мед и за други допълнителни дейности, произтичащи от желанията на пчеларите, като:
– добиване на повече восък;
– изграждане на плодникови пити само с работнически килийки;
– борба с вароатозата;
– намаляване на търтеите в семействата.
Строителната рамка представлява нормална плодникова рамка, като по средата й се приковава допълнителна хоризонтална 
летвичка, така че да се образуват две самостоятелни отделения. В долното се поставя восъчна основа и служи като нормална плодникова пита и в нея майката снася нормални оплодени яйца. Горното отделение се оставя свободно, като се залепва тънка ивица восъчна основа на горната летвичка. Използва се инстинктът на пчелите да не търпят празни пространства в гнездото си. Те бързо изграждат поставените восъчни основи и запълват празното пространство с прикрепена восъчна лентичка с така наречените далаци. В тях пчелите изграждат предимно търтееви килийки и майката веднага ги осеменява. След запечатване на повечето търтееви килийки далаците се изрязват през 14-15 дни и претопяват. По този начин се постигат няколко цели:
-получава се повече чист и хубав восък;
-изградените пити върху восъчните основи са предимно с килийки за пчели работнички;
–  намаляват се търтеите, като се икономисват мед, прашец и енергия от пчелите за тяхното изхранване, затопляне и отглеждане;
-в запечатаното търтеево пило се концентрират около 80% от кърлежите на вароатозата, които при претопяването се унищожават.
-контролира се състоянието на пчелното семейство. когато пчелите не градят далаци семейството е осиротяло или се готви за роене. Признак за това е намирането на маточници по края на далаците.
Груба грешка на много пчелари е, че не използват строителните рамки най-рационално и пълно през целия период на восъкоотделяне. Много от тях мислят, че ако пчелите не отделят восък, ще донасят повече мед. Това не отговаря на истината. Восъкоотделянето е нормална физиологична дейност у пчелите работнички и ако не се оползотворява, пчелите го произвеждат и изхвърлят навън, което ги затруднява. Чрез прецизни изследвания е доказано, че восъкоотделянето не се отразява зле върху развитието на семействата, а напротив, ги стимулира за добиване на повече восък и развитие на по¬вече пило в сравнение със семейства, които само са отглеждат пило или само са отделяли восък. Пчелните семейства, поставени при условия за нормално восъкоотделяне, дават по-добра продукция от мед и прашец.
При ДБ кошерите, като строителна рамка може да се използва магазинна рамка, белязана и поставена в плодника или спусната през магазина плодникова рамка с восъчна основа по време на медосбор.
Колко строителни рамки могат да се поставят едновременно в пчелно семейство? Точна рецепта няма. Всичко зависи от силата на семейството, времето, наличната паша в района и нуждата от новоизградени пити.
През април питите за градеж се поставят от едната страна до пилото, а на срещуположната до пилото се поставя строителна рамка. При затопляне на времето могат да се поставят и в средата на пилото, т.е. където са младите пчели. На силни семейства може да се поставят едновременно по една восъчна основа за градеж и две строителни рамки, като се поставят между питите с пило. Не се поставят рамка с восъчна основа и строителна рамка една до друга. Между тях трябва да има изградени пити. Много важно е да се следи изграждането на далаците в строителните рамки редовно да се изрязват и претопяват.
Много удобна строителна рамка представлява рамка с подвижна горна летва. Тя не се приковава към страничните летви, а остава свободна. На страничните летвички в горния край се заковават по една Г-образно сгъната ламарина, която служи за окачване на рамката на релсите. По такъв начин горната летвичка е свободна и при изваждането на изградените върху нея далаци, останалата част от рамката с пилото не се изважда от гнездото и не се безпокоят пчелите.
Когато в далаците няма търтееви ларви те могат да се претопяват в слънчеви восъкотопки, но има ли пило желателно е да се претопяват във вода.
Строителните рамки се използват през цялото време, когато има восъкоотделяне, от април с цъфтежа на джанката и ябълката до края на август.
Добитият от далаците восък не трябва да се смесва с друг – от стари пити. Той е най-хубавият и скъп восък.

Източник:
Кника: Уроци по пчеларство
Автор: доц. д-р Б. Първулов

Вашият коментар