Биологично пчеларство
Биологично и динамично пчеларство

Биологично и динамично пчеларство

Пчелното семейство се развива по строго определени биологични закони, които трябва да се познават много добре от пчеларя, за да ги подпомага, когато те имат нужда от това, като се започне от първото облитане през целия летен активен сезон, подготовката им за зимата, зазимяването и самото зимуване. Пропускането само на едно мероприятие може да окаже отрицателно влияние върху развитието на семейството и оттам до понижаване на добивите. 
Получаването на високи добиви е невъзможно без осигуряването на богата и непрекъсната паша. Това се осъществява само от пчеларя. 
Създаването и поддържането на силни пчелни семейства не може да се осъществи ведната, с магическа пръчка. То е дълъг и продължителен процес и изисква подбор при извъждането на пчелни майки. 
Биологично пчеларство
За създаването на силни пчелни семейства първостепенна роля оказват системата и моделът на кошера, с който се работи. За сега у нас пчеларите са свикнали с Дадан – Блатовия кошер, който има редица недостатъци. Много по – добри условия предлага както за пчелното семейство, така и за пчеларя корпусният кошер. С него се работи много по – лесно, поради което един пчелар може да обслужва 3 – 4 пъти повече семейства. 
Не бива да се пропуска ролята на пчеларя като най – важен фактор за създаването на силни пчелни семейства и осигуряването на обилна и непрекъсната паша. От познанията и амбициите му зависят добивите. 
Повече в подразделите: 

Вашият коментар