Млад Пчелар

Монтиране на восъчни основи

Рамките представляват сърцето на кошера. Те трябва да са направени от мек и лек материал (чам, топола, липа). Да са добре изработени и сковани. При сковаването се следи четирите им ъгъла да сключват ъгъл от 90° и рамката да лежи в една равнина. При поставянето й върху равна повърхност всичките й части трябва да прилягат към повърхността.
След сковаването на рамките се пробиват отвори в страничните летвички. Много важно е отворите да са точно по средата им и да са в права линия, с оглед при монтиране на восъчните основи да не се изкривяват. При Дадан-Блатовите плодникови рамки се пробиват по 4-5 отвора на страничните летвички на разстояние 2-3 см от горната летвичка и на равно разстояние една от друга. Така в близост с горната летвичка, където тежестта е най-голяма, теловете са в близост до нея. Понеже често питите провисват в средата от тежестта на меда и пилото, някои пчелари, при хоризонтално зателване слагат по един тел и вертикално по средата на рамката, като понякога го преплитат с хоризонталните.
Друг начин на зателване е чрез пробиване на 4 или 5 отвора в горната летва и 3 или 4 в долната и нанизване на теловете зигзагообразно. В този случай теловете са косо в питата и провисването в средата е невъзможно. Теловете могат да бъдат монтирани и вертикално-успоредно, по 8-10 броя.
Закрепването на восъчните основи не е трудна работа, но изисква известна опитност. При монтажа, както и при другите пчеларски дейности, всеки пчелар си е възприел своя технология, която прилага. За качественото прикрепване на восъчните основи в рамките от значение е, начинът и правилното поставяне на специалния тел, който трябва да е в една линия, по средата на летвите и да е много добре опънат. В пчеларските магазини се продават специални приспособления за нагъване и опъване на теловете.
Магазинните рамки се зателват обикновено с три хоризонтални и един или два вертикални тела, разпределени на еднакви разстояния така, че се получават правоъгълници от телове. Магазинните рамки трябва да са добре зателени, защото при центрофугирането често се деформират.
По същия начин се зателват и рамки за много-корпусните кошери. Броят на теловете пчеларят сам определя. Понеже височината на рамките за ЛР е 23 см., желателно е теловете да са 4 хоризонтално или 8-10 вертикално.
Теловете се нанизват в момента на сковаване на рамките, а опъват при закрепване на основите. Предварително опънатите се отпускат и провисват. Те се опъват възможно добре и се забиват на пирончета в началото и края на телта, като пирончетата след това се причукват в летвичките.
В чужбина се продават восъчни основи, армирани с телове вертикално. При вертикалното зателване на питите на разстояние 6-8 см. един от друг по – трудно провисват в средата и запазват големината и формата на килийките.
След опъването на теловете се закрепват восъчните основи. За целта те се поставят на специална дъска с големината вътрешните размери на рамката и дебелина около 1.5-2 см. Отгоре се налага рамката, така че теловете да легнат върху восъчната основа. С шпорчето се минава внимателно с леко натискане върху теловете, докато влязат в основата. При използване на електрически ток, се следи да не се пренагреят теловете и да разтопят и разкъсат восъчната основа.

Източник:
Кника: Уроци по пчеларство
Автор: доц. д-р Б. Първулов

Вашият коментар