Новини

ЕС одобри увеличение на помощта за пчеларския сектор и България ще получи три пъти по-голямо съфинансиране

Европейската комисия одобри националните програми на 27-те държави-членки за подобряване на производството и търговската реализация на пчелни продукти през периода 2011—2013 г., съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). С промяната ЕС увеличава общия годишен бюджет, предназначен за съфинансиране на националните програми, на 32 млн. евро годишно. Така финансирането на програмите в сравнение с предходния период 2008—2010 г. бележи нарастване с близо 25 % — 6 млн. Всяка държава-членка има възможност на всеки три години да представи национална програма по пчеларство, с цел подобряване на производството и търговската реализация на пчелните продукти, включваща и проучване на структурата на пчеларския сектор. Интерес за представяне на такива програми за следващия тригодишен период (2011—2013 г.) бе проявен от всички държави-членки. 
За България финансирането за периода 2011-2013г., от което могат да се възползват българските пчелари, е 11 263 933 евро, като европейското съфинансиране възлиза на 5 007 833 евро. За предходния тригодишен период сумата общата сума е възлизала на 7 430 млн. лева.
За 2011 г. средствата са общо 3 773 392 евро, от които европейското съфинансиране е в размер на 1 675 424 евро. За 2012 г. са общо 3 827 078 евро, от които съфинансирането е в размер на 1 670 033 евро. За 2013 г. предвидените средства са 3 663 463 евро, от които съфинансиране – 1 662 376 евро.
Основната цел е да се подобри ефективността на програмите и решаване на проблемите на този уязвим сектор. Доброто състояние на пчеларския сектор е от голямо значение, като се има предвид съществената роля на пчелите за опрашването на растенията и запазването на биоразнообразието. 
Националните програми са основният инструмент за частично компенсиране на загубата на пчели. Държавите-членки потвърдиха ползите от тези програми, а положителният ефект за пчеларския сектор от мерките, финансирани по националните програми, е масово признат и от пчеларите. Програмите са свързани с различни мерки: борба с вароатозата, рационализиране на пчелната паша, подпомагане на лаборатории, подновяване на пчелните семейства в пчелините, приложни научно-изследователски програми и техническа помощ. Всички 27 програми отговарят на условията за съфинансиране.
Източник: focus-news

Вашият коментар