Статии

За какво още служат пчелните пити

Прясно изградената пита се явява еноргоинформационна матрица, която носи в себе си сведения за сустоянието на семейството, и даже за мислите на пчеларя.
В нашия свят всичко притежава памет – своя памет, която не ни е понятна. И камъкът и гората, което и да е отделно вещество. Залагането на информацията главно се извиршва при възникване на едно или друго вещество. Например, водата при природната кондензация, т.е. дъждът отначало е снабден с хармонично – формирана информация. Обаче след преминаването му през тръбите при нас в жилищата ни, водата получава не свойствена и информация, губейки природната първосъздаденост, натрупвайки всевъзможни ненужни и негодни неща, състоящи се от чужди полета. Чистата и прясната вода от извора притежава силна изцеляваща сила, за това знаят всички, това е научно доказано. Но и всичко живо се състои от вода и, това, което е уникално е, че в процеса на зараждането на веществото се осъществява изхвърляне на колосална, сложна енергия. При преминаване на веществото от едно състояние в друго, то изтегля в себе си всичко лошо, съдържащо негативна енергия, като по този начин освобождава обкражаващото пространство от вредните вибраций. Да си спомним, как нашите баби са изливали оплахата с помоща на стопен восък. Поставяли са леген със студена вода на прагчего между стаите, детето сядало до легена и се накланяло над него. Бабата, като чете молитва, едновременно, изливала на тънка струя стопен восък до главата на детето в легена с вода. По формата на втвърдения восък след това се определяло животното, което е уплашило детето. Както водата, след като е натрупала вредна енергия, се очиства при испаряването си и свежия дъжд измива всичко живо, очиствайки го от лошотията, така и восъка при претопяването му се спасява (избавя) от натрупаните негативни енергии. При своето раждане, восъкът първоначално се явява сгъстена информация. Прясно изградената пита се явява енероинформационна матрица, която носи в себе си сведения за състоянието на семейството, и даже за мислите на пчеларя. Питата, изградена в гнездото, върху восъчен лист е по – лоша в този смисъл от питата изградена в хралупа, от свободно живееш рой. Било е забелязано, че рой, който е излязъл от болно, пчелно семейство се е лекувал след това цяла година. Както в случая с водата, роят обновява енергоинформационната съставляваща. Това, вече е ново семейство със силна полева структура. 
Какво правим ние пчеларите?
През пролетния период на развитието на семейството ние поставяме даже не восъчни листове, а пчелни пити от запаса, не ясно от какво семейство. 
Следователно, смесваме енергоинформационните матрици по най – невъзможен и немислим начин, с което нарушаваме цялосността на гнездото на полево ниво. От тук и болестите, а и следователно загиването на пчели в голямо количество. Какво се получава? Вместо да се развива, пчелното семейство губи много сили за възстановяването на полевата структура на гнездото, но това на него не му се удава напълно.
Автор: Виталий Кривчиков, Русия
Източник: в. Пчела и кошер

Вашият коментар