Млад Пчелар

Основен пролетен преглед

През март при затопляне на времето и при температура на въздуха над 14° С се прави основен преглед. При него се цели да се открият семейства без майки, такива с малко храна, с диарични изпражнения по питите и други нередности в гнездото.
Когато пчеларят не може да се ориентира дали в някое семейство има или няма майка, пчелите са видимо спокойни, но няма пило, той трябва да им придаде пита с младо пило и яйца от друго семейство и след 2 – 3 дни да провери. Ако установи маточници, се убеждава, че семейството е осиротяло. На такива семейства след унищожаване на маточниците се придава майка, ако има запасни. Ако няма, към тях се присъединяват по – слаби семейства с майка. Майките се придават с клетки, а семействата се присъединяват с най – близко намиращото се. Питите и гнездото на осиротялото семейство се разделят на две и в средата меЖду тях се поставят питите с пчелите и майката на присъединяващото семейство. По този начин се запазва гнездото на редовното семейство. За по – сигурно майката може да се постави захлупена с клетка похлупак и на следващия ден се освобождава, като се махат излишните пити.
Опитите да се постави прясно пило за произвеждане на майка, не са за препоръчване, защото 25-30 дни наличните пчели не могат да се използват и бездействат, а осиротелите семейства стават търтовачни. По добре е тези пчели да участват активно в отглеждане на пило на друго семейство и след това да се разделят.
Дъната на кошерите се свалят и почистват от падналите през зимата отпечатки и други отпадъчни вещества като се обгарят с газова горелка. Събраните отпадъци се закопават или пресяват и восъчните частици се прибират за претопяване, а останалите се изгарят или закопават.
Когато се установят семейства с майки но без пило, се търсят причините. Например 
недостатъчно запаси от мед и прашец, студено и влажно гнездо и други. Тогава се вземат мерки за отстраняване на причините, като се прибавят пити с мед и прашец, стесняват се и се затоплят гнездата.
Всички семейства се третират срещу вароатоза с избрано от пчеларят средство, а при трайно затопляне на времето се поставят и строителните рамки за биологична борба с вароатозата.
Всичко което се наблюдава в гнездата се описва подробно в дневника. Тази информация ще бъде от голяма полза за пчеларя в бъдещата му работа при пролетното развитие на пчелните семейства. Поставят се поилки с чиста вода в пчелина.

Източник:
Кника: Уроци по пчеларство
Автор: доц. д-р Б. Първулов

Вашият коментар