Болести и вредители

Бактериални болести по възрастните пчели

Четири най – разпространени заболявания и тяхната диагностика.

СЕПТИЦЕМИЯ
Предизвиква се от бактерии (Pseudomonas aeruginosa), които попадат в хемолимфата на пчелите и се развиват там. 
Пренасят се с храната (преминават през храносмилателния канал) и акара Varroa (инжектират се директно в хемолимфата).
Признаци:
– пчелите са слаби, вяли и пълзят пред кошера.
– престават да се хранят и умират.
– хемолимфата им придобива млечнобял цвят.
– след смъртта си се разпадат на отделните си членчета.
– гръдната мускулатура става черна на цвят.
КОЛИБАКТЕРИОЗА – КОЛИБАКТЕРИИ
САЛМОНЕЛОЗА – САЛМОНЕЛИ
Пренасят се със замърсена храна и вода. Протичат подобно на хафниозата. 
Признаци:
– голям подмор 
– вяли, пълзящи пчели с диария
– диарични петна по рамките и кошера
Диагноза – клинични признаци и лабораторно изследване за изолиране на причинителя.
Лекуване 
Общи зоохигиенни мерки:
– прехвърляне дезинфекцирани кошери 
– подхранване с чист мед, захарен сироп
– осигуряване с качествени медови запаси и прашец
– подсушаване на гнездата
Профилактика
– разполагане на кошерите в чисти райони, далеч от животновъдни ферми и застояли източници на вода
МАЙСКА БОЛЕСТ (МИКОПЛАЗМОЗА)

Микроорганизмите се пренасят основно с прашеца. 
Боледуват предимно младите пчели, които се хранят с прашец, за да произвеждат пчелно млечице. 
Заболяването се проявява при липса на вода(дълги периоди на лоши метеорологични условия през пролетта и началото на лятото).
Признаци:
– пълзящи пчели
– коремчето е подуто, а съдържанието на червото е втвърдено с кафяв цвят подобно на запушалка
– за кратко време умират много пчели
Профилактика
– подхранване с рядък захарен сироп(2:1)
– осигуряване с вода при невъзможност за излизане на пчелите
– напръскване с вода

Вашият коментар