Стар кошер - тръвна
Други

История на пчеларството

Стар кошер - тръвна Пчеларството е едно от най-древните занятия на човека. Първобитният човек е добивал мед от хралупи и пещери, в които са живеели пчели. Най-старите археологически доказателства за това са скалните рисунки, открити от преди 7000 г.пр.н.е. в Южен Анадол. Тези и други исторически открития дават основание да се предполага, че районът на Кавказките планини е мястото на произхода на медоносната пчела. В Египет пчеларството е било познато преди 5000 – 6000 години. Телата на фараоните и на други знатни хора след смъртта им са поставяни в съд с мед. Фактът, че емблемата на някои династии фараони е била пчела, показва, че в Египет са уважавали медоносната пчела.

Пчеларството е било развито и в Месопотамия. Шумерите, населяващи тези земи преди 4000 – 5000 г.пр.н.е., а по-късно и арабите смятали меда за „божи дар" и го наричали еликсир. Медът според Авицена стабилизира психиката, подпомага храносмилането, възбужда апетита, ободрява, запазва младостта и възстановява паметта.

В Индия и Китай пчеларството е било познато от преди 3000 – 4000 години пр.н.е. Голям разцвет е получило в древна Гърция. Питагор (580 – 500 г.пр.н.е.) уверява, че е живял до дълбока старост, защото редовно употребявал мед. Хипократ (460 – 377 г. пр.н.е.) препоръчва меда като лекарство. Според Аристотел (384 – 328 г.пр.н.е.) всички пчелни продукти имат лечебни свойства. Той пръв препоръчва прополиса за лекуване на рани. С по-слаби или с по-интензивни темпове пчеларството се е разпространило по цялата територия на Азия, Европа и отчасти Африка. По-късно, след като са станали възможни връзките по море и по суша, медоносната пчела е била пренесена в Северна Америка (през 1630 г.), в Австралия (към 1830) г. и в Южна Америка (през 1845 г.).

Значителен тласък в развитието на съвременното пчеларство дават направените в края на XIX век изобретения и открития. През 1814 г. П.И.Прокопович изработва първия кошер с подвижни рамки. През 1857 г. И. Меринг използва восъчната основа, а през 1865 г. Франц Гушка изобретява пчеларската центрофуга.

Сега пчелни семейства се отглеждат, във всички краища на света. На Земята по официални данни има около 50 млн. регистрирани семейства (около 17 семейства на 1000 жители). Земните запаси от нектар могат да осигурят два пъти повече пчелни семейства. Статистиката показва, че през 1985 г. в света са произведени 1007 хил. тона мед. Около 1/4 (260 0001) от световното производство е предмет на покупко-продажба. Средната годишна консумация на мед от населението на Земята е около 0,200 кг. на човек. В различните страни варира от няколко грама до 3,9 кг.

Разнообразната и богата медоносна растителност на Балканския полуостров създава отлични условия за отглеждане на пчели. Славяните и прабългарите са познавали пчеларството още в прародините си. В България (след създаването й през 681 г.) са били произвеждали значителни количества мед и восък. Арабският историк Абу Хамид, Йоан Екзарх и други летописци съобщават, че България произвеждала значителни количества мед и восък и извършвала оживена търговия с пчелни продукти.

След покръстването част от данъците на държавата и манастирите се плащали в натура с мед и восък. През турското робство народът ни е плащал с мед и восък най-разнообразни
данъци, такси и глоби.

Развитието на нашето пчеларство е свързано с развитието на този отрасъл в европейските страни и в Русия. През 1884 г. у нас са били доставени и заселени първите рамкови кошери. През 1889 г, се създава първата пчеларска организация. През 1902 г. излиза първото пчеларско списание – „Пчела", и се  основава кооперативната централа „Нектар"

Сега в България има над 1700 пчеларски дружества с около 100 000 организирани пчелари. Редовно се издава сп.„Пчелар­ство". През 1951 г. се създаде Опитна станция по пчеларство с отдели във Видин и Смолян.

През последните десетилетия в България наред с любителското се създава  и обществено пчеларство. Изграждането на по-големи пчелини създава възможност да се прилагат промишлени технологии, по-пълно да се използва пчелната паша и по-ефикасно да се опрашват селскостопанските растения.

През последните години у нас се произвежда 11 – 12 хил. тона мед годишно, от които 9 – 10 хил. тона се изкупуват. Независимо че заема 0,08% от територията на света, страната ни дава 1,2% от световното производство на мед и участва с 2% в световната търговия с пчелни продукти. През 1988 г. е изкупен 10 550 тона мед (по 18,6 кг. на пчелно семейство, 95 кг. на 1 км2 и 1,179 кг. на човек от населението) , 251 тона восък 6725 кг.  прашец, 1606 кг. пчелно млечице, 2000 кг. прополис и 2 кг. пчелна отрова. Към 1 януари 1989 г. в България са регистрирани 635 хил.пчелни семейства, от които 115,5 хил. в обществения сектор. Тези постижения на нашето пчеларство са резултат на вековните традиции в пчелоотглеждането, на любовта на българина към пчелите, на благоприятните природни условия у нас, на благородния труд и усилията на повече от 100 000 пчелари и специалисти. За мащабите на нашата страна броят на наличните пчелни семейства е достатъчен.

Пред пчеларството стоят за решаване следните важни проблеми: да се повишат продуктивността на семействата и рентабилността на пчелините, да се снижи себестойността на пчелните продукти, да се повиши производителността на труда, да се подобри и да се използва по-рационално медоносната растителност, да се механизират трудоемките процеси, да се въвеждат по широко техническият прогрес, постиженията на науката и опитът на първенците, да се решават своевременно въпросите по подготовката и квалификацията на кадрите, по опазването на пчелите от болести и отравяния, да се укрепват пчеларските дружества и предприятия.

Вашият коментар