Пчеларски Календар

Декември

   Декември е зимен месец, пчелите са в покой, няма пило в гнездото и са образували зимно кълбо с цел запазване на топлината. В средата на кълбото е топлинният център, където се намира майката с температура 25-30 градуса.

   След като правилно е зазимил пчелните семейства, пчеларят трябва само от време на време да навестява пчелина и да установява своевременно някои появили се нередности. Много пагубно за пчелите е дразненето им, когато са на кълбо.

   Снегът не трябва да се премахва от кошерите и около тях. Той е порьозен и пропуска въздуха, а в същото време им прави заслон и запазва топлината вътре в тях.

   Зимните месеци се използват за повишаване на пчеларската култура, чрез организираните семинари и самоподготовка. Пчеларят взима мерки за съхранение и реализация на добитата пчелна продукция.

Вашият коментар