Пчели и Пчеларство
Статии

Танци на пчелите

Пчелите разузнавачки в пчелното семейство имат голяма роля за намирането на източниците на храна. Те уведомяват останалите пчели – събирачки за местоположението на храната и ги мобилизират за събирането и. Това те извършват след завръщането си в кошера чрез своеобразни движения на тялото, известни катотанци на пчелите. Информацията се изразява в даване на указания относно миризмата на нектара, количеството му, отдалечеността на медоносната растителност, и посоката в коята пчелите трябва да летят.

 

Пчели и Пчеларство

 

Когато растенията, в които е намерена храната не са по-далеч от 50 м, пчелата-разузнавачка, след като се освободи от събрания товар, започва да танцува, като описва малки кръгове по питата, на това място, където пчелите са събрани най-плътно. Постоянно мени посоката на кръговите движения като се премества наляво и надясно и описва няколко кръга, след което отива на друго място, където повтаря същите движения и най-сетне излита отново навън. С тези движения тя възбужда намиращите се наблизо пчели, те започват да следват нейните движения и също излитат навън, намират растенията и след завръщането си правят същите движения.
Ако пашата е на повече от 100 м, пчелата-разузнавачка извършва други движения: най-напред пробягва по питата и описва полукръг с неголям радиус, след това описва втори полукръг в противоположната посока, така че се допълва цял кръг.Тези движения пчелата повтаря няколко минути на едно и също място, като в същото време прави бързи трептения с коремчето си.

Источник: beniovmed.ucoz.com

Вашият коментар