Пчеларски Календар

Октомври

Температурите през октомври са все по-ниски. Трайно се усеща настъпването на есента. Пчелната паша е приключила. Майката е спряла окончателно снасянето на яйцата.

Пчеларите извършват:

  • Зазимяване на пчелните семейства. Извършва се последно за годината третиране срещу вароатоза, чрез напръскване на пчелите с 3 % разтвор на оксалова или 15 % на мравчени киселини – с по 30-50 мл на семейство.
  • Кошерите следва да се защитят от ветрове чрез заслони и от животни чрез ограждане.
  • Поставят се мишепредпазители на всички кошери.

В никакъв случай да не се обвиват кошерите с найлоново платно, защото се увеличава кондензната влага в гнездото. От добре извършената подготовка на семействата през септември и качественото зазимяване през октомври, зависи доброто им презимуване.

Вашият коментар