Пчеларски Календар

Май

През май продължава цъвтежът на много медоносни растения. Най-обилната паша през този период са бялата акация и еспарзетата. Времето вече е стабилизирало и средните дневни температури са между 16-18 °C. Пчелните семейства, следвайки развитието на растенията са в усилено развитие. Има опасност от роене.

Пчеларите извършват:

  • мероприятия срещу роене;
  • продължават усвояването на восък чрез градеж на нови пити;
  • подготвят семействата за активно използване на акациевата паша, а при нужда и за подвижно пчеларство;
  • центруфугират акациевият мед, като внимават да не го смесят с нектар от други медоноси;
  • продължават да събират цветен прашец;
  • подготвят семействата за произвеждане и подмяна на майките;
  • подготвят семействата за добиване на маточно млечице;

Вашият коментар