Пчеларски Календар

Юни

Юни е първият летен месец. Цъфтят много ливадни растения. Времето е топло и влажно и подходящо за добиване на полифлорен (билков) мед. Пчелните семейства се развиват в унисон с цъфтящата растителност и са в непрекъснат възход. Опасността от роене е много голяма.

Работата на пчеларя е напрегната и насочена към:

  • оползотворяване в най-голяма степен на наличната медоносна растителност (полски треви и липа);
  • следи и предприема мерки срещу роенето;
  • подменя старите и негодни майки;
  • увеличава бройката на пчелните семейства, чрез отводки;
  • продължава използването на строителна рамка за добив на восък и борба с вароатозата;
  • при възможност продължава подвижното пчеларстване;
  • взема мерки за предпазване на пчелите от отравяне;
  • през горещините извършва засенчване на кошерите с трева клони или стиропор;

Времето е топло и подходящо за развитие на американски гнилец, затова пчеларят увлечен в медосбора е длъжен да мисли и за него,като редовно проверява пилото.

Вашият коментар