Пчеларски Календар

Март

Март е първият месец на пролетта. Денят е равен на нощта (пролетно равноденствие). Разцъвтяват първите цветя и овощни дървета. Пчелните семейства са в по-активно състояние. Донасят прашец, пилото се увеличава прогресивно. Започва активното развитие на пчелните семейства. Старите пчели са подменени с нови. Забелязва се видимо засилванe на семействата.

Работите изпълнявани от пчеларя в този период са:

  • продължава наблюдението за очистителните облети на пчелите;

  • в топлите дни извършва пролетният, основен преглед на пчелните семейства;

  • подготвя пчелните семейства за усиленото пролетно развитие, като взима мерки за затопляне на гнездата;

  • ако не е подсигурена вода за пчелите задължително поставя в пчелина поилка с хладка вода;

  • извършва подготовка и засаждане на медоносни растения;

  • задължително извършва третиране срещу вароатозата!!!

     

    От извършените мероприятия през март зависи в най-голяма степен успешното пчеларстване през лятото.

Вашият коментар