Пчели и Пчеларство
Болести и вредители

Профилактика в пчеларството

Пчели и Пчеларство

Получаването на добра продукция в пчеларството е тясно свързана с поддържането в пчелина на здрави и силни пчелни семейства. Здравеопазването на пчелите трябва да е първостепенна грижа на всеки пчелар и на ветеринарните органи, според ветеринарното законодателство.
Основен принцип следва да бъде, че по-лесно се предпазва отколкото да се лекува. Трябва да се има предвид, че лекарствените средства, колкото и леки да са, оказват отрицателно влияние и на пчелите. Намаляват техните защитни сили, затова трябва да се използват само в краен случай, когато няма друга възможност.

Пчеларите трябва да използват всички възможни технологични методи за предотвратяване на болестите.
Предпазването на пчелните семейства от болести, се базира на редица принципи и биологични методи на отглеждане, като:
– поддържане на силни семейства, способни да се защитят от болести и да събират продукция за нормално целогодишно развитие;
– поддържане в семействата само на млади и продуктивни майки, осигуряващи многочислена популация от млади, подърщащи добра хигиенна пчели;
– поддържане на семействата в нормално физиологично състояние и предпазване от роене в периода на главния медосбор;
– запасяване на семействата за есенно-зимния период с достатъчна по количество и качество храна (не по-малко от 15-25 кг на семейство);
– провеждане на целенасочена селекционна работа за получаване на пчели, устойчиви на заболявания ;
Поддържането на здрави пчелни семейства, чрез биологични мерки се състои в прилагането на правилно размножаване и предпазване от внасяне и разпространяване на болести.
Пчеларският инвентар : центрофуга, восъкотопки, устройства за разпечатване и разфасовка на меда трябва да се държат винаги чисти и дезинфекцирани.
Дъната на кошерите трябва да се обгарят с пламък (пролет и есен), а мястото около кошерите периодично да се посипва с негасена вар или прекопава.
Металните предмети: вилици, рамкоповдигачи и др. търпящи термична обработка да се изваряват за 30 мин в 3-5% разтвор на сода каустик.
Ежегодно да се подменят поне 1/3 от плодниковите пити.
Подхранването със захарен сироп да става само пролет, при развитието на семействата, а в друго време само при изключителни случаи, за спасяване от гладна смърт. Есенните подхранвания да се извършват с чист нектарен мед или инвертиран по ензимен начин захарен сироп.
Да не се използва инвентар и предмети от други пчелини без да са дезинфекцирани.
Да се избягва внасянето в пчелина на рояци и семейства с неизвестен произход, без да са преминали 30 дни на карантинен период.
Ежегодно да се извършва дезинфекция на кошерите в края на пчеларския сезон (септември) и преди усиленото пролетно развитие (април), чрез обгаряне с пламък от газова горелка. Ако няма възможност за цялостна дезинфекция на кошерите, то задължително се обгарят дъната. Подсигуряване редовно на чиста вода в пчелина за пиене на пчелите.
В никакъв случай да не се допускат кражби и нападения в пчелина, както и подхранване с мед с неизвестен произход.
Редовно да се събират и изгарят или закопават отпадъците от дъната на кошерите и около тях.

Вашият коментар